Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 135 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 278/2012
(Faktúra prijatá)
18.01.2013 7650.00 Vojtičko Oto - OTTO QUELLE, Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok výroba spravodajských príspevkov z obce Vrbov za rok 2012 Detail
Faktúra č. 277/2012
(Faktúra prijatá)
18.01.2013 900.00 Vojtičko Oto - OTTO QUELLE, Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok výroba záznamov z obecných zastupiteľstiev obce Vrbov za rok 2012 Detail
Faktúra č. 276/2012
(Faktúra prijatá)
18.01.2013 600.00 Vojtičko Oto - OTTO QUELLE, Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok prevádzka obecného kanálu za rok 2012 Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 93/2013/D
(Zmluva)
18.01.2013 0.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava blankozmenka Detail
Zmluva o termínovanom úvere č. 57/2013/UZ
(Zmluva)
18.01.2013 100000.00 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava poskytnutie úveru vo výške 100000,- EUR za účelom rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Vrbov Detail
Faktúra č. 274/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 10.00 Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Popradské nábrežie 17, 058 01 Poprad uverejnenie vianočného poďakovania v Podtatranských novinách č. 51-52 Detail
Zmluva č. 16/A/97 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
17.01.2013 73.00 Magdaléna nájom hrobového miesta Detail
Zmluva č. 15/A/97 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
17.01.2013 60.00 Magdaléna nájom hrobového miesta Detail
Zmluva č. 14/A/97 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
17.01.2013 60.00 Magdaléna nájom hrobového miesta Detail
Zmluva č. 13/A/96 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
17.01.2013 100.00 Magdaléna nájom hrobového miesta Detail
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ
(Zmluva)
17.01.2013 603.72 Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec zabezpečenie záujmového vzdelávania detí v CVČ, zriadenom ako súčasť ZŠ Vrbov Detail
Investičná faktúra č. 35/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 194.03 Ján Pirožek, Vrbov oprava poklopu Detail
Investičná faktúra č. 34/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 23938.66 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa rekonštrukcia MK - chodník okolo štátnej cesty Detail
Investičná faktúra č. 31/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 113.72 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad činnosť stavebného dozoru na stavbe "Dom smútku v obci Vrbov" Detail
Investičná faktúra č. 29/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 19044.65 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vrbov - MK4 - od hosp. dvora k brodu Detail
Faktúra č. 270/2012
(Faktúra prijatá)
17.01.2013 247.20 MR GROUP spol. s r.o., Duchnovičovo námestie 3951/1 odťah motorového vozidla, nakladanie a zloženie vozidla Detail
Zmluva č. 17/A/242 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
17.01.2013 60.00 Ladislav nájom hrobového miesta Detail
Zmluva o dodávke služieb
(Zmluva)
15.01.2013 0.00 Otto - Quelle, Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok výroba spravodajských príspevkov, záznamov zasadnutí OZ, záznamov futbalových zápasov, prevádzka vysielacieho kanálu Detail
Investičná faktúra č. 1/2013
(Faktúra prijatá)
10.01.2013 1200.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad činnosť stavebného dozoru - Hasičská zbrojnica Vrbov Detail
Investičná faktúra č. 33/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 3476.15 Peter Gajan PEGAtherm, Veľký Slavkov 191, 059 91 Veľký Slavkov dodávka a montáž garážových brán - 2 ks Detail
Investičná faktúra č. 32/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 3486.52 EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov verejné osvetlenie - Šípkový vrch Detail
Investičná faktúra č. 30/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 15.60 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vypracovanie odborného stanoviska Detail
Investičná faktúra č. 28/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 770.70 TATRAKER, s.r.o., Slavkovská 3, 060 01 Kežmarok Hasičská zbrojnica - omietka Detail
Investičná faktúra č. 27/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 15793.20 AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad, Nová 74, 058 80 Poprad-Veľká Hasičská zbrojnica - práce naviac Detail
Investičná faktúra č. 26/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 1793.14 AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad, Nová 74, 058 80 Poprad-Veľká Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy od 01.-09.11.2012 Detail
nahor << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 135 >> Spolu