Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 131 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva číslo 7/B/76 o prenájme hrobového miesta na pohrebiskách Vrbov
(Zmluva)
12.11.2012 100.00 František K. prenájom hrobového miesta Detail
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok.
(Zmluva)
06.11.2012 469.00 Jaroslav Klesa - JAKL, Vrbov 321, 059 72 Vrbov započítanie pohľadávok Detail
Zmluva o dielo....
(Zmluva)
05.11.2012 23938.66 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa realizácia prác na stavbe : Rekonštrukcia miestnej komunikácie - chodník okolo štátnej cesty Detail
Zmluva o dielo...
(Zmluva)
05.11.2012 23921.04 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa Realizácia prác na stavbe : Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Horná ulica Detail
Zmluva o dielo..
(Zmluva)
05.11.2012 21977.09 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa Realizácia prác na stavbe : Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK1 Detail
Zmluva o dielo.
(Zmluva)
05.11.2012 19044.00 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa realizácia prác na stavbe : Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 4 - od hospodárskeho dvora k brodu v obci Vrbov Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
05.11.2012 13773.00 JUNO DS, s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa realizácia prác na stavbe : Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 3 Detail
Zmluva číslo 3/B/13 o prenájme miesta na pohrebisku Vrbov
(Zmluva)
31.10.2012 100.00 Hedviga prenájom hrobového miesta Detail
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100753400ZoP
(Zmluva)
30.10.2012 115.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Detail
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora č. 24/2012
(Zmluva)
29.10.2012 1800.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby : Dom smútku v obci Vrbov Detail
Investičná faktúra č. 16/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 980.00 ELEKTRO-PROJEKT, Ing. Peter Mihók, Starý trh 24, 060 01 Kežmarok projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Prečerpávacia stanica kanalizácia Vrbov-Kežmarok" Detail
Investičná faktúra č. 15/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 1200.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad inžinierska činnosť pri zabezpečovaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Rekonštrukcia námestia a MK v obci Vrbov" Detail
Faktúra č. 219/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 74.68 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 218/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 129.95 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 216/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 117.43 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zneškodnenie odpadu a preprava veľkoobjemového kontajnera Detail
Faktúra č. 215/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 74.21 Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad preprava osôb - september 2012 Detail
Faktúra č. 214/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 653.10 Materská škola Vrbov, Vrbov 216, 059 72 Vrbov dotácia pre deti v HN za mesiac september 2012 Detail
Faktúra č. 213/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 50.77 Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok odvoz TKO cez VOK Detail
Faktúra č. 212/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 1189.62 Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok odvoz TKO z obce - september 2012 Detail
Faktúra č. 211/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 841.04 Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica uloženie odpadu na skládke v Ľubici za mesiac september 2012 Detail
Faktúra č. 210/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 750.00 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice zemný plyn Detail
Faktúra č. 209/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 778.40 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina stravné lístky Detail
Faktúra č. 208/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 396.19 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok knihy Detail
Faktúra č. 207/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 0.00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. , Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina predplatné 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa, predplatné 2012, 2013 - Práca, mzdy a odmeňovanie Detail
Faktúra č. 206/2012
(Faktúra prijatá)
23.10.2012 558.00 Ján Palčo FOTO-KINO, Suchá hora 31, 060 01 Kežmarok fotoalbumy Detail
nahor << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 131 >> Spolu