Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 128 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 169/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 116.16 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 168/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 49.00 Materská škola Vrbov, Vrbov 216, 059 72 Vrbov dotácia pre deti v HN za mesiac júl 2012 Detail
Faktúra č. 167/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 1153.01 Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok odvoz TKO z obce za mesiac júl 2012 Detail
Faktúra č. 166/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 2715.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina - dodávka a distribúcia Detail
Faktúra č. 165/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 105.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina - dodávka a distribúcia Detail
Faktúra č. 164/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 16.68 Ing. Ján Vlček - TOPSET, Hollého 2366/25B, 511 31 Stupava inštalácia programu WinCITY Kataster na nový PC Detail
Faktúra č. 163/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 84.00 ARDOS AZ, a.s., Popradská 80, 821 06 Bratislava dopravné zrkadlo okrúhle Detail
Faktúra č. 162/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 200.00 AUTOSPOL O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok ochranné pracovné oblečenie a obuv pre lesníka Detail
Faktúra č. 161/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 62.84 Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad preprava osôb - jún 2012 Detail
Faktúra č. 160/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 240.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad organizácia verejného obstarávania Detail
Faktúra č. 159/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 53.95 Office DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava kancelárske potreby Detail
Faktúra č. 158/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 868.46 Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok odvoz a triedenie separovaného odpadu Detail
Faktúra č. 157/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 0.06 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 156/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 89.92 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 155/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 113.10 Office DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava kancelárske a hygienické potreby Detail
Faktúra č. 154/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 273.43 Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín zneškodnenie odpadu Detail
Faktúra č. 153/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 755.85 Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica uloženie odpadu na skládke v Ľubici za mesiac jún 2012 Detail
Faktúra č. 152/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 10.57 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 151/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 115.88 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 150/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 750.00 EECS s.r.o., Kendice 153, 082 01 spracovanie žiadosti o NFP z PRV na projekt "Rekonštrukcia námestia a MK v obci Vrbov - chodník č. 3" Detail
Faktúra č. 149/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 750.00 EECS s.r.o., Kendice 153, 082 01 spracovanie žiadosti o NFP z PRV na projekt "Hasičská zbrojnica Vrbov-stavebné úpravy" Detail
Faktúra č. 148/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 1981.80 Viera Krempaská, Pod lesom 883/18, 059 71 Ľubica služby v lesníctve za jún 2012 Detail
Faktúra č. 147/2012
(Faktúra prijatá)
10.08.2012 750.00 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice zemný plyn Detail
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo číslo 4909.0070033MSE
(Zmluva)
25.07.2012 0.00 Združenie Vrbov, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice rekonštrukcia námestia a miestnych komunikácií v obci Vrbov Detail
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora
(Zmluva)
11.07.2012 1440.00 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavby "Dom smútku v obci Vrbov" Detail
nahor << 1 ... 118 119 120 121 122 ... 128 >> Spolu