Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 118 119 120 121 122 123 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.04.2012 1745.00 Božena T. kúpa nehnuteľností - parc. č. 89/8, parc. č. 89/7, k. ú. Vrbov Detail
Objednávka č. 3/2012
(Objednávka vystavená)
18.04.2012 0.00 Plynoservis Poprad, Hviezdoslavova 358/48, 05801 Poprad revízia kotla a montáž izbového termostatu v byte pri MŠ Vrbov Detail
Faktúra č. 57/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 147.00 Office DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava kancelárske a hygienické potreby Detail
Faktúra č. 56/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 263.60 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 poistenie za zodpovednosť miest a obcí Detail
Faktúra č. 55/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 198.20 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 združené poistenie majetku Detail
Faktúra č. 54/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 2.50 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad voda Detail
Faktúra č. 53/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 66.07 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad voda Detail
Faktúra č. 52/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 188.40 Ing. Ján Vlček - TOPSET, Hollého 2366/25B, 511 31 Stupava aktualizácia programov za rok 2012 Detail
Faktúra č. 51/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 60.25 Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad preprava osôb Detail
Faktúra č. 50/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 36.50 CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a.s., Bottova 3, 08001 Prešov kompatibilný toner IP CB436A Detail
Faktúra č. 49/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 93.51 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 združené poistenie majetku Detail
Faktúra č. 48/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 4.00 Združenie obecných lesov SR, J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen poistenie členov lesnej stráže Detail
Faktúra č. 47/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 103.19 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 46/2012
(Faktúra prijatá)
03.04.2012 197.35 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 25, 949 01 Nitra vysávač a papierové filtračné vrecká Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
29.03.2012 4450.00 Marek L. motorové vozidlo IVECO Detail
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-OEL-571-3/2012
(Zmluva)
23.03.2012 0.00 SR-Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická č. 1, 080 01 Prešov špeciálne vozidlo IVECO Daily 65 C17 Detail
Objednávka č. 2/2012
(Objednávka vystavená)
21.03.2012 0.00 ARDOS AZ, a.s., Popradská 80, 821 06 Bratislava 2 ks dopravných značiek CROSSFLASH pre zabezpečenie prechodu pre chodcov pri evanjelickom kostole Detail
Dodatok č. 1 k Dohode č. 38/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
(Zmluva)
16.03.2012 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok absolventská prax Detail
Faktúra č. 45/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 46.90 LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov zrkadielko kabelkové s potlačou Detail
Faktúra č. 44/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 734.34 Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica uloženie odpadu na skládke v Ľubici za mesiac február 2012 Detail
Faktúra č. 43/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 121.99 Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín zneškodnenie odpadu Detail
Faktúra č. 42/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 672.15 Materská škola Vrbov, Vrbov 216, 059 72 Vrbov dotácia pre deti v HN za mesiac február 2012 Detail
Faktúra č. 41/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 750.00 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice zemný plyn Detail
Faktúra č. 40/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 119.28 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
Faktúra č. 39/2012
(Faktúra prijatá)
14.03.2012 40.31 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava telekomunikačné služby Detail
nahor << 1 ... 118 119 120 121 122 123 >> Spolu