Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Gemerský Jablonec

erb Hlavná 277
980 35 Gemerský Jablonec
www.gemerskyjablonec.ocu.sk
IČO: 00318710, DIČ: 2021230123

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 86 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
15/2019
(Zmluva)
08.08.2019 1.00 ASSIST SOLUTIONS s.r.o., J.Vargu 922/12 Lučenec Detail
5/2019
(Zmluva)
03.07.2019 0.00 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Detail
4/2019
(Zmluva)
03.07.2019 0.00 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo 13 Bratislava Detail
2/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 247.48 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava Detail
2019154
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 246.78 VITO Štefan Vince , Hajnáčka 65 Detail
1061901567
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 811.69 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061901566
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 265.32 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
190100181
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 696.00 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra Detail
20190552
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 2344.68 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
03062019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 68.93 Regionálne združenie miest a obcí, SNP 15 Rim. Sobota Detail
2019/281
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 245.02 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
190395
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 57.00 EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
190100088
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 851.85 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
2502154370
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 93.10 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8235460911
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 71.89 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
12ou/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 34.50 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
09/ou/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 84.48 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
7/OU/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 277.20 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
06/OU/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 1591.20 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
39/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 2149.20 Šenkar s.r.o., Tržná 11/983 Detail
2019028
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 90.40 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
119202
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 1200.00 GemerAudit, Šafárikova 65 Detail
2019162
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
160565
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 151.60 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
8234333006
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 112.81 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
8638888760
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 986.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
37/2019
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 3273.60 Šenkar s.r.o., Tržná 11/983 Detail
20190013
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 100.00 Fortunaway s.r.o., Jabloňovce 58 Detail
20190917
(Faktúra prijatá)
03.07.2019 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
2019200404
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 145.86 ALS SK s.r.o., Kirijevska 1678 Detail
1061901205
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 254.76 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061901206
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 792.74 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
201905003
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 200.00 MOAD s.r.o., Jesenná 6 Detail
202102
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 49.00 Absolut power energia s.r.o., Malohontská 61/22 Detail
4/2019
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 16.70 Gemer-malohontský muz.spolok , Železničiarska 1 Detail
2497569123
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 95.26 Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
2019002
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 595.43 HORTUM PLANT s.r.o., Rimavsé Janovce 445 Detail
20190680
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka Revúca Detail
5/6-27
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 119.52 František RELL, Sklárska 37, 987 01 Poltár Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 986.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
8745317013
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
FV19006
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 100.00 Občianské združenie Líder Talent, Školská 14/7 Rimavská Sobota Detail
2019/234
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 245.02 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
8233359026
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 71.39 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2019129
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2019020
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 65.62 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2019027
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 225.83 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
4A/OU/2019
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 212.40 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
04/OU/2019
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 1124.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
04/ou/2019
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 72.96 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
8232238429
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 107.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28 Detail
20190077
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 55.00 Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
99/2019
(Výzva na predloženie ponúk)
29.05.2019 0.00 Detail
19VF0031
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 723.72 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
FV19013
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 200.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
190312
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 264.00 MAPA Slovakia, Dvojkrížná 49.,Bratislava Detail
1061900855
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 248.57 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061900856
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 836.43 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
93/2019
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 241.16 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava Detail
FV/92019SK
(Faktúra prijatá)
29.05.2019 840.00 Maritom s.c., Laskowa 439 Detail
3/E/2019
(Zmluva)
14.05.2019 0.00 OVING s.r.o. , Ul.barákova 32 Detail
2/E/2019
(Zmluva)
14.05.2019 0.00 PROMOST-ST s.r.o., Gregorova Vieska 73 Detail
1/E/2019
(Zmluva)
14.05.2019 0.00 ENEGROS ,s.r.o., Zd.Nejedlého 29 Detail
33/2019
(Zmluva)
18.04.2019 0.00 EXTRACOM s.r.o., Cabaj 561 Detail
32/2019
(Zmluva)
18.04.2019 0.00 eVector s.r.o., Coboriho 2 NITRA Detail
22/2019
(Zmluva)
18.04.2019 0.00 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
9/2019
(Zmluva)
18.04.2019 0.00 MAPA Slovakia Digital sro, Dvojkrížná 49.,Bratislava Detail
1/2019
(Zmluva)
18.04.2019 0.00 Agócsová Lýdia , Gemerský Jablonec 154 Detail
5590030359
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 25.09 IVES Košice, Čsl.armády 20 Detail
2019/188
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 245.02 Grep Slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
190203
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
202081
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 250.00 Absolut power energia s.r.o., Malohontská 61/22 Detail
2492979412
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 113.10 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8231272558
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 70.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
5919008477
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 117.00 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Detail
2019016
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 124.40 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
8230158360
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 107.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2019095
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
19010006
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154 Detail
20190468
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 986.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
8793683224
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
190034
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 240.00 WASPE s.r.o, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
2019/2
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 691.00 Združenie miesta obcí slovenska , Bezručova 9, 811 09 Bratislava Detail
03/ou/2019
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 56.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
03/ou/2019
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 1015.20 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
3A/ou/2019
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 201.60 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
20190059
(Faktúra prijatá)
18.04.2019 50.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
191000034
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 606.00 Penzión BEBEK , Fiľakovo Detail
2018022
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 520.00 Newada s.r.o., Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
190100040
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 247.87 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
FV19/0184
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 90.20 SOTAC s r o , Južná trieda 1 Detail
201910155
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 94.80 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
190629
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 151.20 CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54 Detail
2019-003
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 5400.00 DOTI-KOVO Oto Jakab, Hajnáčka - Šťavica Detail
2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 138.00 Regionálne združenie miest a obcí, SNP 15 Rim. Sobota Detail
1061900505
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 691.61 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061900504
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 48.00 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
19027
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 30.00 Talamon s.r.o., Biskupa Kondého 5138/32 Detail
2190020
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 30.00 j2 - net, s.r.o., Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa Detail
2019004
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 110.87 Ladislav Ťažký , Gemerský Jablonec Detail
2019/142
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 245.02 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
19002
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 1000.00 Centrum komunitných tech., Školská 10 Rim. Sobota Detail
2018033
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2488410091
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 97.99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8229201121
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 70.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
20190254
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
2019062
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2019014
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 396.14 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2019011
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 16.50 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
19010230
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 292.90 AQUA trade Slovakia Zvolen s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen Detail
8228096878
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 107.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 986.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
8832378229
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
19VF0020
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 43.20 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
02/ou/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 80.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
2A/ou/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 97.20 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
02/ou/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 1084.80 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
19VF0019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 181.80 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
190016
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 3096.00 Gastro-Galaxi s.r.o., Slovenská 16 Prešov Detail
19VF0016
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 236.28 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
FV19005
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 200.00 Občianské združenie Fundament, Daxnerová 33,Rim.Sobota Detail
1061900157
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 48.00 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061900158
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 1100.08 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
13/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 400.00 Šenkar s.r.o., L.Svobodu 1751/31 Detail
1A/OU/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 271.20 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
01/ou/2019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 1284.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
19VF0009
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 81.12 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
252019
(Faktúra prijatá)
17.04.2019 38.00 Nadácia Pro Media , Nám. sv. Štefana 296/6 Detail
2019
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 222.96 RTV, Mlynska dolina 84545 Bratislava Detail
20/19
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 60.00 ÚzO DPO SR Rim. Sobota , Okružná 1884/118 Detail
2019026
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
20190065
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka Revúca Detail
2019/92
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 245.00 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
8227150358
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 71.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2483849038
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
2019/07
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 348.50 Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád , Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo Detail
FV190009
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 799.00 AGF Slovakia s.r.o., Bélu Bartóka 32 Rim. Sobota Detail
01/ou/2019
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 69.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
01/ou/2019
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1054.12 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 107.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2019
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 346.00 Mikroregión Medveš , Nová Bašta Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 986.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
8110087801
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
190006
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 2860.80 Gastro-Galaxi s.r.o., Slovenská 16 Prešov Detail
0002019010
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 924.00 Edita Čavojová SIGNÁL-M, Jókaiho 19, 984 01 Lučenec Detail
20190009
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 30.00 Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1900624
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 38.40 Slovgram s.r.o., Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Detail
FV190006
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 1251.97 AGF Slovakia s.r.o., Bélu Bartóka 32 Rim. Sobota Detail
OP1918009
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 345.50 M.A.S.Cerovina ,o.z., Sobotská 10 Detail
182868
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 24.00 wbx,sro, Ostrovského 2 Košice Detail
1815870761
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 432.00 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., 29.augusta 1/A Detail
2019004
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 32.80 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
8725865615
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 958.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
752019
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 32.86 Samnet, Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce Detail
2019/43
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 245.02 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
0002019002
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 3339.60 Edita Čavojová SIGNÁL-M, Jókaiho 19, 984 01 Lučenec Detail
19zf0084
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 144.00 wbx s.s.o., Ostrovského 2 Košice Detail
19vf0003
(Faktúra prijatá)
16.04.2019 52.92 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
15/2019
(Zmluva)
25.03.2019 1.00 Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášiková 48 Detail
9190048260
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 0.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianské 8591/48.,Zilina Detail
1061803973
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 126.10 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061803974
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 701.82 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
FV19001
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 200.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
2181100868
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 73.00 Vario Trade, T.Vansovej Detail
181099
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
201834
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 60.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
8225114176a
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 70.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Detail
2479287673
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratsilava Detail
5041802052
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 14.90 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Detail
12/OU/2018
(Faktúra prijatá)
24.01.2019 72.00 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
42298/2019
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 58.80 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina Detail
20182209
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
180227
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 240.00 Waspe s.r.o., Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
8224025287
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 107.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2018436
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
180100238
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 418.30 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
1181200031
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 44.00 UMP s.r.o., Popradská 68 Detail
2018045
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 201.60 Peter Sáfrány - SAFI, Tulipánová 1000/11 Fiľakovo Detail
1061803611
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 793.49 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061803610
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 219.80 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2018/399
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 208.00 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
2018192382
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 139.88 ALS SK s.r.o., Kirijevska 1678 Detail
20181971
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
2181100831
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 557.00 Vario Trade, T.Vansovej Detail
2018/447
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 208.00 Grep slovakia s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
2018/059
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 440.40 Newada s.r.o., Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
201810811
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 200.20 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
12/ou/2018
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 1352.65 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
2474752556
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 72.70 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8223071357
(Faktúra prijatá)
11.01.2019 68.41 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Detail
2018041
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 333.69 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2018039
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 101.48 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2018398
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
20180103
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 42.84 W - NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
2018033
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 554.36 Ťažký Ladislav, Gemerský Jablonec Detail
180100198
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 923.70 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 107.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 1081.00 SEE, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
8648413297
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a Detail
180100079
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154 Detail
2382391
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 88.40 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Detail
11/OU/2018
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 1468.65 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
11ou/2018
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 58.88 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
7180406111
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 8.50 Slov.poz.fond, Búdkova 36 Bratislava Detail
FV18114
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 100.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1180349
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 58.56 DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce Detail
201804361
(Faktúra prijatá)
10.01.2019 600.00 TESCO STORES SR , Kamenné nám 1/A Detail
2/2018/N
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 250.00 Lazsíková Adriana, Gemerský Jablonec Detail
1061803260
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 233.46 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061803261
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 750.44 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2019
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 115.40 Združenie miesta obcí slovenska , Bratislava Detail
118364
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 480.00 GemerAudit, Šafárikova 65 Detail
1800175
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 62.20 BALEX-TRADE, Daxnerova 1986/2B Detail
181111
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 155.83 BALEX-TRADE, Daxnerova 1986/2B Detail
20181763
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 72.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2470234517
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
158/2018
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 143.20 Ing.Zoltán Ibos, Veľký Blh Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 107.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
201823
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1800.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
2018037
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 138.60 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2018282
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 93.60 VITO Štefan Vince , Hajnáčka 65 Detail
10180425
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 37.88 Peter Jurík - LISA, Čierna Voda 390, 925 06 Detail
7136078040
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1081.00 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
2018363
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
20180176
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 30.00 Ing Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
10/OU/2018
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 1419.37 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
10ou/2018
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 76.80 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
2018033
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 30.73 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
180100173
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 125.04 Mária Bartová Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
3742018
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 816.00 ELE-FRID s.r.o., Š.M.Daxnera 7/36 Detail
1800860
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 3.84 ŠK SERVIS s.r.o., Sedliacka 19/3127 Detail
2018060
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 250.00 Tv LocAll s.r.o., Farská lúka 1586/44 Detail
160472
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 77.40 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
1061802897
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 718.03 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061802896
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 237.41 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
MM20180907-1
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 30.00 Spoločnosť Pro Futuro, Farská lúka 40, Fiľakovo 986 01 Detail
180823
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 57.00 EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
18kdi01011
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 193.00 EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20 Detail
20181080
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 108.00 KLEMPO-DERATEX s.r.o., Krajná 1313/4 Rim.Sobota Detail
31/2018
(Faktúra prijatá)
26.11.2018 300.00 FIBOS,s.r.o., Malohontská 3/23 Detail
20181565
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 Detail
18010724
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 28.24 AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen Detail
2465733160
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8219050895
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 78.95 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
160471
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 89.60 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
1800166
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 405.74 BALEX-TRADE, Daxnerova 1986/2B Detail
2018279
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 368.86 Štefan Vincze , Hajnáčka 65 Detail
2018191639
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 139.88 ALS SK s.r.o., Kirijevska 1678 Detail
180179
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 240.00 Waspe s.r.o., Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
2018326
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2018027
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 186.39 Ťažký Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
2018028
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 115.33 Ťažký Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
102-09-2018
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 301.20 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
8217971844
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 106.54 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
180100060
(Faktúra prijatá)
29.10.2018 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta Detail
FV18106
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 100.00 Občianské združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
7294099292
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
20180085
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 555.42 W - NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
09ou/2018
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 80.64 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
09/OU/2018
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 1375.25 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
20180161
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 30.00 Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
201822
(Faktúra prijatá)
24.10.2018 5771.96 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
275/2018
(Zmluva)
23.10.2018 2496.00 GREP SLOVAKIA,spol s.r.o., Komárno ,Komenského 22 Detail
1800154
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 428.00 , Daxnerova 1986/2B Detail
20181354
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 Detail
20180028
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 250.00 Fortunaway s.r.o., Jabloňovce 58 Detail
9/2018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 174.60 Jozef Varga, Nová 103 Detail
1061802631
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 253.14 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061802548
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 1069.35 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061802547
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 230.14 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1800774
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 313.80 ŠK SERVIS s.r.o., Sedliacka 19/3127 Detail
180100026
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 270.29 Ádám s.r.o., Cintorínska 712 Detail
FV18104
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 500.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerová 33,Rim.Sobota Detail
1/18
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 273.90 Štefan Farkas , Gem.Jablonec 250 Detail
201810537
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 103.44 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
15
(Zmluva)
24.09.2018 31.42 innogy sLovensko s.r.o., Hviezdoslavova 13 Bratislava Detail
1
(Zmluva)
20.09.2018 2300.00 PROUNION a.s., Piaristická 2,Nitra Detail
6540871488
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 507.57 Kooperatíva poisťovňa , Štefanovičova 4 Detail
006/2018
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 371.54 Július Kovács Zmiešaný tovar , Gemerský Jablonec Detail
005/2018
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 1639.65 Július Kovács Zmiešaný tovar , Gemerský Jablonec Detail
180100146
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 1048.28 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
220180529
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 13058.60 Baribal,s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 75.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2461267973
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
01/2018
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 160.00 PD Security , s.r.o., Hajnáčka 97 Detail
160458
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 643.62 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10 C Filakovo Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
7254197107
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 1393.00 SPP, Mlynske nivy 44/a Detail
2018287
(Faktúra prijatá)
20.09.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
8215992084
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 76.64 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
201820
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 5138.89 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
201819
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 12940.81 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
180165
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 21.30 Eva Zupková , Podhradná 3 Fiľakovo Detail
94-08-2018
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 171.00 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
2018024
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 106.29 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
2018019
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 67.20 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
10180140
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 302.50 Tomáš Gál, Bátka 252 Detail
11/2018
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 858.00 PRODOZ s.r.o., Okružná 68 Detail
160455
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 0.00 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10 C Filakovo Detail
5918027597
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A Žilina Detail
20180074
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 91.80 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
1803732100
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A Žilina Detail
10180137
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 115.00 Tomáš Gál, Bátka 252 Detail
FV18094
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 100.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
201818
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 1620.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
201817
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 6740.78 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
2018018
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 415.40 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
632018
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 16.20 Moravčík a spol., Ružová dolina 6 Detail
1061802191
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 332.10 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061802192
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 686.82 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2018016
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 184.21 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec č.276 Detail
180010
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 554.00 ŠtefanFehér ProDec, Gemerský Jablonec 59 Detail
2018/038
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 311.30 Newada s.r.o., Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
2456752084
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8215093999
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 72.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2018251
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2018127
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 30.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
2018013
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 134.17 Ťažký Igor, Gemerský Jablonec Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
7126058117
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
180100119
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 1208.00 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
8214028804
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 77.45 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
20181185
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
FV18069
(Faktúra prijatá)
19.09.2018 200.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
2180023
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 30.00 j2-net s.r.o., Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa Detail
2018187
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 224.62 VITO, Hajnáčka 65 Detail
81-07-2018
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 60.17 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
84-07-2018
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 192.00 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
24-03-2018
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 217.20 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
10/2018
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 0.00 PRODOZ s.r.o., Okružná 68 Detail
004/2018
(Faktúra prijatá)
09.08.2018 270.20 Július Kovács Zmiešaný tovar , Gemerský Jablonec Detail
1061801847
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 193.13 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061801848
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 702.07 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2452296093
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 71.20 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8213135663
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 74.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
20180056
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 53.52 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
12313
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 869.00 Ing.Pavel Janiček , Výpusta 85 Detail
180536
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
DCOM/0272/2018
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 697.00 Združenie miesta obcí slovenska , Bezručova 9, 811 09 Bratislava Detail
8212093609
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 76.07 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
180125
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 240.00 WASPE s.r.o, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
180100038
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154, 980 34 Nová Bašta Detail
2018213
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
010/06-18
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 860.00 Fire Safety WORLD CENTRUM,s.r.o., Novomeského 5 Lučenec Detail
008/05-18
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 540.00 Fire Safety WORLD CENTRUM,s.r.o., Novomeského 5 Lučenec Detail
06ou/2018
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 126.72 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
06/OU/2018
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 1805.50 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
7156018028
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
28/2018
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 50.00 Spoločnosť pre kultúru v Gemeri, Tomášovce 82 Detail
40FK/2/7/2018
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 2054.63 Merkury Market Slovakia , Lučenec Detail
2018986
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka Revúca Detail
2018/UC/600/0000201813
(Faktúra prijatá)
08.08.2018 13786.16 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
01/2018
(Zmluva)
20.07.2018 0.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
20180546
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 702.94 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
9100054916.
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 247.00 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava Detail
1061801474
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 678.48 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061801473
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 223.48 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2018912
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 240.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 Detail
2018175
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
8/2017
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 200.00 OVING s.r.o., Baráková č. 32 Lučenec Detail
1800433
(Faktúra prijatá)
20.07.2018 88.68 ŠK SERVIS s.r.o., Sedliacka 3127/19A Detail
8211057111
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 79.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2447864722
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 74.27 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
05/OU/2018
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 1867.22 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
05ou/2018
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 108.80 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
1010584701,
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 76.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
2018008
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 153.04 Ťažký Igor Detail
2018757
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
2382381.
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 20.00 INPROST s.r.o. , Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Detail
FV180495
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 104.40 KOMODEX s.r.o., Volgogradská 9 Prešov Detail
7219213551
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
132300810547
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 1081.00 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
180100071
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 186.70 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
FV18060
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 100.00 Občianské združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
50-05-2018
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 234.00 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
1061801117
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 697.71 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061801116
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 131.99 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
04-2018
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 180.00 Ing.Zsolt Zsélyi - ARPRO, Mlynská č. 47 Lučenec Detail
2018190347
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 0.00 AL SK s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Soobta Detail
180100182
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 738.00 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra Detail
20180085
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 1800.00 VO SK a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Detail
118164
(Faktúra prijatá)
19.07.2018 936.00 GemerAudit, Šafárikova 65 Detail
2018/UC/600/0000201807
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 15028.27 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
2018/UC/600/0000201808
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 12931.45 JR-Agstav, Gemerský Jablonec Detail
5209518
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
7219192266
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
5917044127
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 117.00 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Detail
2443406896
(Faktúra prijatá)
16.07.2018 74.19 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
8209042202
(Faktúra prijatá)
12.07.2018 73.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
20180070
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 35.00 Ing Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
00162957
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 25.09 Ives-Košice, Košice Detail
702052018
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 100.00 Ing.Jozef Vida, Vinica Detail
1010584701.
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 76.24 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
180104007
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 69.60 Gemerstav, Cintrorinska 712, 979 01 Rimavská Sobota Detail
2018138
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
04//2018
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 60.16 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
2018554
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 30.00 Jozef Nosal, Maliaka 591/3.,Revúca Detail
04/2018
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 1417.64 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
9100177006
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 241.16 Groupama poisťovňa a.s., Bratislava Detail
160408
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 46.95 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10 C Filakovo Detail
18051
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 200.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerová 33,Rim.Sobota Detail
1800055
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 326.20 REMPOS, Rimavská Sobota Detail
11/2017
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 71.68 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
50000475
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 48.00 MS SOLUTIONS, Košice Detail
1061800778
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 48.00 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061800779
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 690.45 Brantner Gemer sro, Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
201806
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 7055.90 JR-Agstav, Gemerský Jablonec Detail
201805
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 5310.12 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
2018103
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2107654601.
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 73.00 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
762018
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 74.19 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
201810174
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 252.31 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
180264
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 57.00 Ekronn sro, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
180066
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 240.00 WASPE s.r.o, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
180010
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 360.00 TMN sro, Gorkého 29.,Filakovo Detail
2018215
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 204.00 Agrocompany, Tachty Detail
180100037
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 124.30 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
18082
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 2106.76 Plast-mont, Pekarenská 2.,Lučenec Detail
5101666972..
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
121400909419
(Faktúra prijatá)
10.07.2018 1081.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 Detail
2018401
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
2018014
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 316.35 Ťažký Ladislav, Gemerský Jablonec Detail
2018003
(Faktúra prijatá)
06.07.2018 68.74 Ťažký Igor , Gemerský Jablonec Detail
1805697
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 38.50 Slovgram, Jakubovo nám.14.,Bratislava Detail
180165
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 264.00 MAPA Slovakia, Dvojkrížná 49.,Bratislava Detail
180100021
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154, 980 34 Nová Bašta Detail
150418
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 138.80 Regionalne združenie miest, Rim.Sobota Detail
03002018
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1592.84 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
18045
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 100.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
2018600201803
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 36000.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec Detail
1061800467
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 659.48 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
3129
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 119.34 František RELL, Sklárska 37, 987 01 Poltár Detail
160389
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 78.01 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
1700369
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
1700261
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2018066
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 75.00 T-Com, Bajkálska 28 Detail
37838596
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 74.19 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
2102018
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 156.94 Jozef Smrhola -Olymp, Madarovska 145 Detail
35987677
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 347.00 Mikroregion Medves, Nová Bašta Detail
20180021
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 24.96 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
201801
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 40000.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec 235 Detail
20180031
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 35.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1010584701.
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 76.37 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
2018195
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
160379
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 54.90 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10 C Filakovo Detail
5101666972
(Faktúra prijatá)
22.05.2018 1393.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
131400909419
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1081.00 SSE -Žilina, Rajčianske 8591/4B Detail
02ou/2018
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1186.95 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
02ou/2018
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 38.40 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
2018009
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 1318.19 Tažky Ladislav, Gemerský Jablonec 264, 980 35 Gemerský Jablonec Detail
1817001
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 119.65 Tažky Igor, Gemerský Jablonec Detail
1180200024
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 39.00 UMP sro, Popradská 68, 040 11 Košice Detail
89954278
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 12.60 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Pri Celulozke 40 Detail
FV18040
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 2180.92 Občianské združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1061800155
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 994.40 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
072018
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 400.00 Dona-projekt, Śíd 346.,98601 Filakovo Detail
18/2018
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 400.00 Šenkar s.r.o., L.Svobodu 1751/31 Detail
8023456113
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 67.80 Internet Mall Slovakia sro, Galvaniho 6.,82104 Bratislava Detail
201806
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 348.50 Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo Detail
8800318710
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 224.16 Rozhlas a televizia, Mlynska dolina 84545 Bratislava Detail
8203073737
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 73.48 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Detail
20180108
(Faktúra prijatá)
10.05.2018 131.05 Robert Rákoš, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
3/2/2018
(Zmluva)
28.02.2018 0.00 JR-AGSTAV s.r.o., Gem.Jablonec Detail
2/2/2018
(Zmluva)
27.02.2018 1.00 Občianske združenie Fundament, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1/2/2018
(Zmluva)
27.02.2018 1.00 Mgr.Štefan Hajdú, Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota Detail
0037838596
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 74.00 Orange Slovensko, Metodova 8.,82108 Bratislava Detail
201810046
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 133.44 Vytnes, Hviezdoslavova 439/6,Rim.Sobota Detail
5101666972.
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 1393.00 SPP, Mlynské Nivy 44/A.,82511.,Bratislava Detail
36403008
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 1081.00 SSE , Pri Rajčiarske 8591/4B .,01047 Zilina Detail
35763469
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 76.04 T- Com Bajkálska 28, Bajkálska 28/.81762 Bratislava Detail
2018023
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 30.00 Ing.Jozef Nosal, S.Maliaka 591/3.,Revuca Detail
2018002
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 407.99 Ladislav Tažky, Gem.Jablonec 264 Detail
12,2017
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 52.48 Skolská jedalen, 98035 Gemerský Jablonec Detail
01.2018
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 1500.24 Skolská jedalen, 98035 Gemerský Jablonec Detail
012018
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 56.32 Skolská jedalen, 98035 Gemerský Jablonec Detail
180015
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 300.00 MAPA Slovakia Digital sro, Dvojkrížná 49.,82106 Bratislava Detail
2118
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 60.00 Uzemná organizácia DPO SR, Okružná 118.,97901 R.Sobota Detail
1311406049
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 432.00 Cetrálny depozitár, 29,augusta 1/A.,Bratislava Detail
5101666972
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 1393.00 SPP, Mlynské Nivy 44/A.,82511.,Bratislava Detail
2018180142
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 186.00 SIMS a.s., Nová Bošaca 78.,91308 Detail
18009
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 350.50 Cerovina.,, Sobotská 10.,98002 Jesenské Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 73.58 Slovak Telekom, Bajkálska 28/.81762 Bratislava Detail
2425594406
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 23.30 Orange Slovensko, Metodova 8.,82108 Bratislava Detail
20180001
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 455.59 RESTA, Mateja Béla 10.,Lučenec 98403 Detail
20180006
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 369.50 Bartex, Záhradná 601,.Jesenské 98002 Detail
772018
(Faktúra prijatá)
20.02.2018 32.86 SAMNET, Hviezdoslavova 183 Detail
7456007964
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 2128.04 SPP, Mlynské nivy 44/a Detail
17VF027
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 504.00 Tibor Toth, Stará Bašta 113.,98034 Detail
93122017
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 211.15 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
1061703701
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 588.17 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061703700
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 2154.67 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
9180032417
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 1335.63 SSE -Žilina, Pri Rajčianské 8591/48.,Zilina Detail
5041701699
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 7.45 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Detail
20170232
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 87.40 Tažky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
171035
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
20171924
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, S.Maliaka 591/3 Detail
1010584701.
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 81.03 T -com, Bajkálska 28 Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 81.03 T -com, Bajkálska 28 Detail
12644/2018
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 54.90 Alfa-avis, Zilina Detail
20170126
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 64.56 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
180100002
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154, 980 34 Nová Bašta Detail
170325
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 240.00 WASPE s.r.o, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
1700408
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
2017182451
(Faktúra prijatá)
26.01.2018 608.21 ALS SK s.r.o., Kirijevská 1678 Rim.Sobota Detail
2017/061
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 1530.29 Tažky Ladislav, Gem. Jablonec 264 Detail
160350
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 92.14 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
20170121
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 12.00 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
014/17
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 290.00 Lichtmannegger Tibor, Širkovce 183, 980 02 Detail
20171231
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 317.86 Robert Rákoš, Zvolenská cesta 5033 Lučenec Detail
170123
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 451.20 REMPOS, Tržná 980/5 Rim.Sobota Detail
17010966
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 270.48 AQUA trade, Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen Detail
1061703315
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 495.46 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
1061703314
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 5615.69 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
12/ou/2017
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 1588.46 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
11ou2017
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 1771.65 Skolská jedalen, Gemerský Jablonec Detail
2421159736
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 48.45 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
0037838596.
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 71.75 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 74.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Detail
117403
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 420.00 GemerAudit, Safárikova 65,Rožnava Detail
17kdi00868
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 193.20 EKOTEC spol.sro, Lamańská cesta 20,Bratislava Detail
20170113
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 39.60 W - NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
00319031
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 35.41 Mesto Rim.Sobota, Svatopluková 389/9 Detail
2017057
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 374.99 Ladislav Ťažký, Gem. Jablonec 264 Detail
OF17052
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 45.00 Deliver , Skuteckého 30 Detail
17021
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 864.00 Danko Barnabás, Sirkovce 62 Detail
5101666972..
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
2382381
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 67.60 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Detail
20171742
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 30.00 Ing.Jozef Nosaľ, Ś.Maliaka 591/3 Detail
426/2017
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 115.01 Združenie miesta obcí slovenska , Bezručova 9, 811 09 Bratislava Detail
20170196
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 10.00 Ing.Albert Máté, Sobotka 50 Detail
20171231
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 317.86 Robert Rákoš, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
10170228
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 144.00 Tomáš Gál, Bátka 252 Detail
201710779
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 255.72 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
130001387724.
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 943.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
1560004310
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 34.08 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1 Bratislava Detail
17zf1618
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 144.00 wbx,sro, Ostrovského 2 Košice Detail
3952017
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 58.56 Datatrade sro, Moyzesová 12 ,Zlaté Moravce Detail
44546254
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 594.96 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
1061703044
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 513.17 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
47482419
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 108.00 Klempo-Deratex sro, Krajná 1313/4 Rim.Sobota Detail
591117
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 258.00 Ladislav Máté, Viničná 1674/18 Filakovo Detail
170223
(Faktúra prijatá)
25.01.2018 538.37 BALEX-TRADE, Daxnerová 1986/2B,Fiľakovo Detail
681701
(Zmluva)
06.12.2017 1.00 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
244
(Výzva na predloženie ponúk)
30.11.2017 0.00 Detail
P701/2017
(Zmluva)
22.11.2017 50.00 Pierott,n.o., Volgogradská 4787/18 Prešov Detail
201702249
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 460.00 Tesco, Kamenné námestie,Bratislava Detail
0037838596
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 73.55 Orange Slovensko a.s., Metodová8 Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 96.44 T-Com, Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Detail
571117
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 444.00 Ladislav Máté, Viničná 1674/18 Filakovo Detail
10170404
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 27.88 Peter Jurík - LISA, Cierná voda Detail
7170405566
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 8.55 Slov.poz.fond, Budková 36 Detail
2017285
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 330.14 Stefan Vincze, Hajnáčka 65 Detail
2017052
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 326.66 Tažky Ladislav, Gem.Jablonec 264 Detail
2017018
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 7.55 Tažky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
2017020
(Faktúra prijatá)
22.11.2017 161.38 Tažky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
1700335
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
1603223
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 85.69 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
2017/054
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 137.90 Newada s.r.o., P.J.Šafárika133/17 Detail
2017181920
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 124.20 ALS SK s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Soobta Detail
7209087230
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
10/ou/2017
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 1699.30 Školská jedaleň, Gemerský Jablonec Detail
10ou/2017
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 71.68 Školská jedaleň, Gem.Jablonec Detail
130001447032
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 943.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
20171625
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
5102799410
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 76.44 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
170100072
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 45.00 Farkasová Magdaléna, Stará Bašta 154 Detail
2412288039
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 69.74 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
5101958324
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 80.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
1061702718
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 482.67 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
2017795
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 145.10 ŠK-SERVIS s.r.o., Sedliacka 3127/19A Detail
17040140
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 244.70 AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o., Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen Detail
20170232
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 667.85 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
77-09-2017
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 300.86 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta Detail
942017
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 120.00 Moravčík a spol., Ružová dolina 6 Detail
201710615
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 96.88 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
170749
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
130001387724
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 943.00 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
20170154
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 10.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
20171398
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 30.00 Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
1700298
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 81.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
17576822001
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 474.25 ČSOB Leasing,a.s., Panónska cesta 11 Detail
09/ou/2017A
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 1357.23 Školská jedáleň, Gemerský Jasblonec Detail
09ou/2017B
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 65.28 Školská jedáleň, Gem. Jablonec Detail
160302
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 645.37 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
942017
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 120.00 Moravčík a spol., Ružová dolina 6 Detail
7135793588
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
170229
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 240.00 Waspe s.r.o., Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
17110101
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 10840.00 AUTOKOMPLEX,spol s.r.o., Športová 4638 Lučenec Detail
2017716
(Faktúra prijatá)
16.11.2017 295.60 ŠK SERVIS s.r.o., Sedliacka 19/3127 Detail
170100051
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 1109.00 Okná-RS sro, Janka Jesenského 276 Detail
2016178
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 200.00 Tv LocAll s.r.o., Farská lúka 1586/44 Detail
2017032
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 0.00 Mesto Rimavská Sobota , Svätoplukova 18, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1061702398
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 727.46 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
216/2017
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 507.57 Kooperatíva poisťovňa , Štefanovičova 4 Detail
2017181473
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 126.58 ALS SK s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Soobta Detail
2407850781
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 69.74 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
3419391490
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 78.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
20170088
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 60.00 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka Detail
01043/2017
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 111.41 Jozef Smrhola -Olymp, Santovka Detail
2017034
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 300.00 Kurta Trade s.r.o., Malohontská 6,Rim. Sobota Detail
16/09/2017
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 550.00 Komorný folklórny súbor Szottes, Nám.1.mája 12,Bratislava Detail
10170155
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 300.00 Tomáš Gál, Bátka 252 Detail
20171239
(Faktúra prijatá)
15.11.2017 30.00 Ing. Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca Detail
8/2017
(Výzva na predloženie ponúk)
08.11.2017 0.00 Detail
5/2017
(Zmluva)
26.09.2017 0.00 Jozef Ferencz , Nám Padlých hrdinov 7 Detail
1/2017
(Výzva na predloženie ponúk)
12.09.2017 1500.00 Podmienky obchodnej verejnej súťaže Detail
2017040
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 747.99 Ladislav Tažky, Gem. Jablonec 264 Detail
2017040
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 37.61 Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota Detail
36022560
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 193.50 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
62082017
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 89.45 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta Detail
35815256
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 1134.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
130001387724
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 943.00 Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianské 8591/48.,Zilina Detail
132017
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 300.00 Ing.Alzbeta Czipruszova, Tehlová 1.,Rim.Sobota Detail
0150817
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 1400.00 Centrum, Novomeského 5 Lučenec Detail
2017012
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 82.90 Tažky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
36021211
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 488.62 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
0082017
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 250.00 CS-Projekt.s.r.o., Povstania 1677/5.,Rim.Sobota Detail
0037838596.
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 67.29 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 85.91 T-com, Bajkálska 28 Detail
170800009
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 2500.00 Okná-RS sro, Janka Jesenského 276 Detail
20170193
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 100.07 Bartex, Zahradná 601 Detail
20170192
(Faktúra prijatá)
12.09.2017 631.31 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
3418422427
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 78.67 T - COM, Bajkálska 28 Detail
20170769
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 99.72 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
1703799900
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 26.40 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa 23A Žilina Detail
20170735
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 109.24 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
160287
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 38.90 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
20171050
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 30.00 Ing.Jozef Nosal, Ś.Maliaka 591/3 Detail
1700229
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
1707093
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 479.60 INSGRAF s.r.o., Nešporova 1012/23.,Śaľa Detail
20170133
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 25.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
130001387724
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 943.00 Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
5101666972
(Faktúra prijatá)
11.09.2017 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
20170727
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 208.64 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
55072017
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 182.40 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
7/2017
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 200.00 OVING sro, Ulica barákova 32.,Lučenec Detail
1061701782
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 485.87 Brantner Gemer sro, Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
20170687
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 47.74 RESTA, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
2017/12
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 420.00 Pádár Ladislav, Tachty Detail
201700491
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 193.99 CLEANEX, Raková 248 Detail
3417455406
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 81.62 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
FZ2015688879
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 303.60 Andrea shop,s.r.o., Galantská cesta Detail
20170069
(Faktúra prijatá)
07.09.2017 468.25 W - NET s.r.o., Hajnáčka Detail
2017011/0
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 94.52 Tažky Igor, Gemerský Jablonec 264, 980 35emerský Jablonec Detail
20170109
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1800.00 VO SK a.s., Zahradnická 151 Detail
2017389
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 255.21 Pre vašu domacnosť, Račianska 88B Detail
20170623
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 141.61 R E S T A, Mateja Bela 10, 984 03 Lučenec Detail
20170162
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 1174.38 Bartex, Priemyselny a spotr.tovar Detail
20170161
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 107.70 Bartex, Priemyselny a spotr.tovar Detail
17010391
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 42.00 AQUA trade, Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen Detail
2399017721
(Faktúra prijatá)
05.09.2017 71.81 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
170475
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
672017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 71.02 Moravcik a spol., Ružová dolina 6 Detail
2017008
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 97.40 Tazky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
2017030
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 547.94 Ladislav Tazky, Gem.Jablonec 264 Detail
2017512
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 108.00 SK-Servis, Sedliacka 3127/19A Detail
20170123
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 10.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
1010584701
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 73.30 T -com, Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Detail
1700189
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 50.00 Kisbenedeková Zita, Sedliacka 3127/19A Detail
3170702
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 1800.00 Enegros s.r.o., Zd.Nejedleho 29 Detail
170100047
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 45.00 Farkasova Magdalena, Stara Basta Detail
06/ou/2017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 79.36 Skolska jedalen, Gemerský Jablonec Detail
07/ou/2017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 1849.44 Skolska jedalen, Gemerský Jablonec Detail
S9/2017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 1500.00 Ing.Alzbeta Czipruszova, Tehlová 1 Detail
S8/2017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 4900.00 Ing.Alzbeta Czipruszova, Tehlová 1 Detail
36692549
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 240.00 WASPE sro, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
130001387724
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 943.00 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
7298772858
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
20170841
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 30.00 Ing.Jozef Nosal, S.Maliaka 591/3 Detail
160266
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 95.00 Jozef Ferencz, Hviezdoslavova 1704/10C Detail
602017
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 106.86 Moravcik a spol., Ruzova dolina Bratislava Detail
20170139
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 299.45 Bartova Maria, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
1061701452
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 484.23 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
9100054916
(Faktúra prijatá)
08.08.2017 247.48 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava Detail
201700393
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 3180.00 BALEX-TRADE, Družstevna 16 ,Filakovo Detail
20170530
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 2487.76 Robert Rákoš, Lučenec Detail
3170602
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 1200.00 Enegros s.r.o., Zd.Nejedleho 29 Detail
20170136
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 268.80 Bartex, Jesenske Detail
20170137
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 192.00 Bartex, Jesenske Detail
20170135
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 188.04 Bartex, Jesenské Detail
532017
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 120.00 Moravcik a spol., Ružova dolina 6 Detail
1/6/2017
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 537.00 AG-doprava s.r.o., Jesenske Detail
33062017
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 197.30 SPOREX SRO, Nová Bašta 42, 980 34 Nová Bašta Detail
170902
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 144.00 wbx,sro, Ostrovského 2 Košice Detail
20170058
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 64.92 W-NET sro, Hajnačka 233 Detail
35763469
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 78.90 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
50225022
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 48.00 MS SOLUTIONS, Čordákova 23 Detail
2394679139
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 67.99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
20170115
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 99.97 Autoservis-Peter Novák, Krajná 3,R.Sobota Detail
2017161
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 41.04 Stefan Vincze, Hajnáčka 65 Detail
20170116
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 76.35 Bartova Maria, 98002 Jesenske Detail
2017008
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 97.40 Tazky Igor, Gem.Jablonec 276 Detail
2017025
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 116.73 Ladislav Tažky, Gem.Jablonec 264 Detail
05ou2017
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 78.08 Skolska jedalen, Gem.Jablonec Detail
7238920312
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 1134.00 SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
130001387724
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 963.00 SSE -Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
06ou2017
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 1854.48 Skolska jedalen, Gem.Jablonec Detail
5796945670
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 71.04 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
1700154
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
20170680
(Faktúra prijatá)
03.08.2017 30.00 Ing.Jozef Nosal, Ś.Maliaka 591/3 Detail
S9/2017
(Faktúra prijatá)
03.07.2017 1500.00 Czipruszova, Tehlová 1 Detail
45647291
(Zmluva)
28.06.2017 0.00 V O SK .,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Detail
30854687
(Zmluva)
23.06.2017 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Śpitalská 6 Detail
23062017
(Zmluva)
23.06.2017 0.00 ENEGROS.s.r.o., Zd.Nejedlého 29 Detail
N288/2017
(Zmluva)
15.06.2017 399.20 Potočný Norbert, Gemerský Jablonec Detail
2171100236
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 3000.00 Vario Trade, T.Vansovej Detail
170100263
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 696.00 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra Detail
20170102
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 140.00 AJUVA Š + S s.r.o, Zvolenská cesta 20 Detail
20170090
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 1449.11 Autoservis - Peter Novák, E.Putru 3708 Rimavská Sobota 979 01 Detail
1061701182
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 463.24 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
20170094
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 159.00 Bartex, Záhradná 601, 980 02 Jesenské Detail
3415495971
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 78.67 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
0037838596.
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 67.99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
89952626
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 15.20 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Detail
00318710
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 69.10 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
01/2017
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 330.00 Végh Alexander, Večeklov 87, 980 34 Detail
52095271
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 943.00 Stredoslovenska energetika, Pri Rajčianke 8591/4B Detail
7208960156
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 1134.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 Detail
20170525
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 30.00 Ing.Jozef Nosal, Ś.Maliaka 591/3 Detail
35483474
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 50.00 Kisbenedeková Zita , Sedliacka 3127/19A Detail
04/OU/2017.
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 60.00 Skolská jedalen, Gem.Jablonec Detail
37831771
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 1583.01 Skolska jedalen, Gemerský Jablonec Detail
00584614,
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 712.00 Združenie miesta obcí slovenska , Bezručová 9 Detail
20170072
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 4.40 Ing. Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
40728773
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 50.00 Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota Detail
117163
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 480.00 GemerAudit, Šafárikova 65 Detail
117164
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 456.00 Gemer Audit, Śafárikova 65 Detail
5590024922
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 25.09 IVES Košice, Csl.Armády 20 Detail
0850211411
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 241.00 Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava Detail
1061700870
(Faktúra prijatá)
06.06.2017 691.77 Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota Detail
498
(Zmluva)
05.06.2017 0.00 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23 zmluva Detail
00382/2017
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 508.00 Jozef Smrhola -Olymp, Madarovska 145 Detail
2017180069
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 126.58 Mikrolab.sro, Kirijevska 1678 Detail
2017015
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 268.75 Ladislav Ťažký, Gem. Jablonec 264 Detail
170205
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 57.00 EKRONN s.r.o, Cukrovarská 12 979 01 Rimavská Sobota Detail
2385900662
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 67.99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Detail
3414513927
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 76.48 T-Com, Bajkalská 28, 817 62 Detail
0794993698
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 76.04 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Detail
1700090
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 50.00 Kisbenedeková Zita, BTS a TPO,Sedliacka3127/19A Detail
170055
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 240.00 WASPE s.r.o, Gerlachovská 1 , 974 11 Banská Bystrica Detail
170100025
(Faktúra prijatá)
26.04.2017 45.00