Zverejnenie dokumentov subjektu

Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda

Gyulu Szabóa 1
929 01 Dunajská Streda
www.soustavds.sk
IČO: 00351831, DIČ: 2021139890

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 148 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra 327/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 68.00 PRIVÁT s.p. Karol Nagy, Mliečany - Dunajská Streda Detail
Faktúra 328/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 4958.39 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 329/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 14.50 Kőszegi František, Dunajská Streda Detail
Faktúra 330/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 92.80 Kőszegi František, Dunajská Streda Detail
Faktúra 331/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 190.49 Fejes Otto a syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 332/16
(Faktúra prijatá)
30.05.2016 586.17 Nitrazdroj, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 325/16
(Faktúra prijatá)
27.05.2016 309.20 BIT - Juraj Bugár, Veľký Meder Detail
Faktúra 326/16
(Faktúra prijatá)
27.05.2016 261.70 BIT - Juraj Bugár, Veľký Meder Detail
Faktúra 324/16
(Faktúra prijatá)
26.05.2016 873.84 BANCHEM, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 319/16
(Faktúra prijatá)
24.05.2016 93.23 RTB, s.r.o., Veľký Meder Detail
Faktúra 320/16
(Faktúra prijatá)
24.05.2016 58.00 Kőszegi František, Dunajská Streda Detail
Faktúra 321/16
(Faktúra prijatá)
24.05.2016 150.00 SANET, Bratislava Detail
Faktúra 322/16
(Faktúra prijatá)
24.05.2016 22.95 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 323/16
(Faktúra prijatá)
24.05.2016 105.18 Fejes Otto a syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 269/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 0.00 Veolia Energia Sovensko, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 270/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 30.00 Petit Press, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 271/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 17.21 Deák spol. s.r.o., Veľká Mača Detail
Faktúra 272/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 58.80 Slovak Telekom, a.s, Bratislava Detail
Faktúra 273/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 15.84 Tashy Agrotrade s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 274/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 20.65 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 275/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 60.00 Bíróová Mária, Trhová Hradská Detail
Faktúra 276/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 9.96 Benestra, s.r.o., Bratislava Detail
Faktúra 277/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 2.40 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 278/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 41.15 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 279/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 5.67 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 280/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 16.12 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 281/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 152.56 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 282/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 108.00 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina Detail
Faktúra 283/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 63.17 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 284/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 21.80 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 285/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 30.00 Petit Press, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 286/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 27.50 Kőszegi František, Dunajská Streda Detail
Faktúra 287/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 205.61 Ing. Jozef Horváth - RAMAS, Dunajská Streda Detail
Faktúra 288/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 58.61 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 289/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 224.35 Nitrazdroj, a. s., Nitra Detail
Faktúra 290/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 170.64 DEAK, s. r. o., Veľká Mača Detail
Faktúra 291/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 51.99 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 292/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 44.64 Projekt-Market, Kolárovo Detail
Faktúra 293/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 11.60 Ing. Jozef HORVÁTH - RAMAS, Dunajská Streda Detail
Faktúra 294/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 276.29 DEAK, s. r. o., Veľká Mača Detail
Faktúra 295/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 325.44 Nitrazdroj, a. s., Nitra Detail
Faktúra 296/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 12.65 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 297/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 3.45 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 298/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 49.50 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 299/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 89.18 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 300/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 256.20 Obecné služby Ohrady, s.r.o., Ohrady Detail
Faktúra 301/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 180.83 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 302/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 15.90 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 303/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 3.45 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 304/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 6.32 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 305/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 6.33 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 306/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 128.56 Ing. Jozef HORVÁTH - RAMAS, Dunajská Streda Detail
Faktúra 307/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 2.30 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 308/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 2.30 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 309/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 2.30 DANUBIA a. s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 310/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 144.08 KVINTET spol. s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 311/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 894.29 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Detail
Faktúra 312/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 138.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 313/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 59.75 Peter Lukács - Firend, Kútniky Detail
Faktúra 314/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 49.28 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 315/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 21.60 INTA, s.r.o., Trenčín Detail
Faktúra 316/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 151.43 Ing. Jozef HORVÁTH - RAMAS, Dunajská Streda Detail
Faktúra 317/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 46.93 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 318/16
(Faktúra prijatá)
20.05.2016 27.50 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 237/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 238.83 EVO - Eugen Tatár, Dunajská Streda Detail
Faktúra 238/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 25.50 Tesco stores SR, a.s, Dunajská Streda Detail
Faktúra 239/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 10.80 Agropotreby spol. s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 240/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 20.70 Agrotrade, s.r.o., Dunajský Klátov Detail
Faktúra 241/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 15.79 Slovnaft, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 242/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 2.00 Kalmár Richard, Dunajská Streda Detail
Faktúra 243/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 3.43 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 244/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 39.10 Copy Guru, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 245/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 3.00 Ing. arch. Dudásová Ildikó - LORETA, Dunajská Streda Detail
Faktúra 246/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 12.00 Varga Zoltán - AUTOFIT, Dunajská Streda Detail
Faktúra 247/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 12.00 Varga Zoltán - AUTOFIT, Dunajská Streda Detail
Faktúra 248/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 10.80 Kaufland, v.o.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 249/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 25.46 Charlie papiernictvo, Dunajská Streda Detail
Faktúra 250/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 13.56 OD HOBBI Dunajská Streda, Dunajská Streda Detail
Faktúra 251/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 2.99 OD HOBBI Dunajská Streda, Dunajská Streda Detail
Faktúra 252/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 13.99 Andrea Shop, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 253/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 2.49 MERKURY MARKET, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 254/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 7.98 Lidl v.o.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 255/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 34.68 Kaufland v.o.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 256/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 14.89 Chemspol - D.S. - s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 257/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 0.05 Slovenská pošta, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 258/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 70.20 Slovenská pošta, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 259/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 11.86 Bugár Iván - Plynospotrebiče, Dunajská Streda Detail
Faktúra 260/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 19.90 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 261/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 23.57 Kaufland v.o.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 262/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 17.42 FERROLUX, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 263/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 10.80 Mgr. Kériová Anna - cestovné, Dunajská Streda Detail
Faktúra 264/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 40.00 BARAPON, s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 265/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 18.19 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Dunajská Streda Detail
Faktúra 266/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 35.59 Varga Alexander - Automechanik, Dunajská Streda Detail
Faktúra 267/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 49.99 Slovnaft, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 268/16
(Faktúra prijatá)
17.05.2016 37.29 Slovnaft, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 234/16
(Faktúra prijatá)
27.04.2016 119.71 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 235/16
(Faktúra prijatá)
27.04.2016 6.32 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 236/16
(Faktúra prijatá)
27.04.2016 40.99 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 231/16
(Faktúra prijatá)
26.04.2016 41.25 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 232/16
(Faktúra prijatá)
26.04.2016 360.00 Petit Press, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 233/16
(Faktúra prijatá)
26.04.2016 403.36 Nitrazdroj, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 225/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 32.54 Zerda - Podunajsko, Veľký Meder Detail
Faktúra 226/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 148.82 Zerda - Podunajsko, Veľký Meder Detail
Faktúra 227/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 76.40 Fejes Otto a Syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 228/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 165.71 Deák, spol. s.r.o., Veľká Mača Detail
Faktúra 229/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 35.64 Tashy Agrotrade s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 230/16
(Faktúra prijatá)
25.04.2016 26.39 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 221/16
(Faktúra prijatá)
20.04.2016 209.20 CANTON spol, s.r.o., Veľký Meder Detail
Faktúra 222/16
(Faktúra prijatá)
20.04.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 223/16
(Faktúra prijatá)
20.04.2016 75.66 Ing. Jozef Horváth - RAMAS, Dunajská Streda Detail
Faktúra 224/16
(Faktúra prijatá)
20.04.2016 60.44 Agropotreby s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 220/16
(Faktúra prijatá)
15.04.2016 44.64 Projekt - Market, Kolárovo Detail
Faktúra 217/16
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 12.06 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 218/16
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 219/16
(Faktúra prijatá)
13.04.2016 123.56 Fejes Otto a syn, s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 216/16
(Faktúra prijatá)
12.04.2016 28.36 Danubia, a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 213/16
(Faktúra prijatá)
11.04.2016 225.70 Obecné služby Ohrady, s.r.o., Ohrady Detail
Faktúra 214/16
(Faktúra prijatá)
11.04.2016 82.97 Fejes Otto a syn, s..r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 215/16
(Faktúra prijatá)
11.04.2016 67.92 Deák, spol. s. r. o., Veľká Mača Detail
Faktúra 211/16
(Faktúra prijatá)
08.04.2016 33.01 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 212/16
(Faktúra prijatá)
08.04.2016 32.05 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 192/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 59.14 Nitrazdroj a.s., Nitra Detail
Faktúra 193/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 441.73 Nitrazdroj, a.s., Nitra Detail
Faktúra 194/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 60.00 Bíróová Mária, Trhová Hradská Detail
Faktúra 195/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 75.99 KVINTET spol. s.rl.o, Dunajská Streda Detail
Faktúra 196/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 361.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Detail
Faktúra 197/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 9794.70 Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava Detail
Faktúra 198/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 47.52 TASHY AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda Detail
Faktúra 199/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 58.80 Slovak Telekom a.s., Bratislava Detail
Faktúra 200/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 16.06 Danubia a.s., Dunajská Streda Detail
Faktúra 201/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 894.29 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Detail
Faktúra 202/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 59.75 Lukács Peter - Firend, Kútniky Detail
Faktúra 203/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 29.40 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica Detail
Faktúra 204/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 31.60 PORADCA s.r.o., Žilina Detail
Faktúra 205/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 21.60 INTA s.r.o., Trenčín Detail
Faktúra 206/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 97.87 Fejes Otto a syn s.r.o., Blatná na Ostrove Detail
Faktúra 207/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná Detail
Faktúra 208/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 174.95 Deák, spol. s.r.o., Veľká Mača Detail
Faktúra 209/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 9.96 Benestra, s.r.o., Bratislava Detail
Faktúra 210/16
(Faktúra prijatá)
07.04.2016 142.92 Slovak Telekom a.s., Bratislava Detail
Faktúra 162/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 9.09 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 163/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 7.04 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 164/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 6.00 Slovenská Pošta, a.s., Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 165/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 20.47 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 166/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 0.85 PRIVAT S.P. - Nagy Karol, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 167/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 53.39 SLOVNAFT, a.s., Dunajská Streda benzín Detail
Faktúra 168/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 5.50 Slovenská Pošta, a.s., Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 169/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 4.11 Ivan Bugár - Plynospotrebiče, Dunajská Streda inštalačný materiál Detail
Faktúra 170/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.89 Ivan Bugár - Plynospotrebiče, Dunajská Streda inštalačný materiál Detail
Faktúra 171/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 12.60 SEMEX CENTRUM, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 172/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 2.00 Kalmár Richard , Dunajská Streda vyhot.klúčov Detail
Faktúra 173/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 0.69 PEMAS plus spol. s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 174/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 33.25 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 175/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 23.66 TESCO STORES SR, a.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 176/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 13.56 Ivan Bugár - Plynospotrebiče, Dunajská Streda inštalačný materiál Detail
Faktúra 177/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 10.27 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 178/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.00 Kalmár Richard, Dunajská Streda vyhot.kľúčov Detail
Faktúra 179/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.00 Kalmár Richard, Dunajská Streda vyhot. kľúčov Detail
Faktúra 180/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.00 Kalmár Richard, Dunajská Streda vyhot. kľúčov Detail
Faktúra 181/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.20 Ladislav Neilinger - NELLA, Dunajská Streda vyhot.kľúčov Detail
Faktúra 182/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 2.90 Slovenská Pošta, a.s., Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 183/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 10.00 TIPOS, Dunajská Streda dobitie easy karty Detail
Faktúra 184/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 20.00 Földes Imrich, Zemianska Oľča potraviny Detail
Faktúra 185/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 23.98 ČS OMV 2378, Bratislava benzín Detail
Faktúra 186/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 1.99 A-Z veľkoobchod, s.r.o., Dunajská Streda teplomer chladničkový Detail
Faktúra 187/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 3.84 Kovoplast - T, s.r.o., Dunajská Streda bezp.nálepky Detail
Faktúra 188/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 0.15 Slovenská Pošta, a.s., Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 189/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 10.07 SLOVNAFT, a.s., Dunajská Streda benzín Detail
Faktúra 190/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 8.97 URITEST s.r.o. - HOBBI, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 191/16
(Faktúra prijatá)
01.04.2016 22.01 SLOVNAFT, a.s., Dunajská Streda benzín Detail
Faktúra 160/16
(Faktúra prijatá)
31.03.2016 119.56 Victory sport, spol.s.r.o., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 161/16
(Faktúra prijatá)
31.03.2016 816.00 BIT - Juraj Bugár, Veľký Meder kancelárske potreby Detail
Faktúra 156/16
(Faktúra prijatá)
30.03.2016 109.84 AGROPOTREBY K&B, spol.s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 157/16
(Faktúra prijatá)
30.03.2016 31.95 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 158/16
(Faktúra prijatá)
30.03.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 159/16
(Faktúra prijatá)
30.03.2016 378.27 Zerda-Podunajsko družstvo, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 155/16
(Faktúra prijatá)
23.03.2016 18.36 Danubia a.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 150/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 1257.37 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava tepelná energia - preplatok Detail
Faktúra 151/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 3.84 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 152/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 12.95 Deák, spol. s.r.o., Veľká Mača potraviny Detail
Faktúra 153/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 124.01 Deák, spol. s.r.o., Veľká Mača potraviny Detail
Faktúra 154/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 30.00 j2-net, s.r.o., Stará Ľubovńa služba - zverejnenie dokumentov Detail
Faktúra 114/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 60.00 Bíróová Mária, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 115/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 59.75 Lukács Peter - Firend, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 116/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 1649.95 Ferrofruct s.r.o., Trhová Hradská inštalačný materiál Detail
Faktúra 117/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 24.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 118/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 58.08 Kiss Ladislav, Malé Dvorníky tlačivá Detail
Faktúra 119/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 894.29 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany elektrická energia Detail
Faktúra 120/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 658.00 SPP , a.s , Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 121/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 10130.41 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 122/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 220.66 Deák, spol. s.r.o., Veľká Mača potraviny Detail
Faktúra 123/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 99.42 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 124/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 60.57 RealNet, s.r.o., Bratislava služba internet Detail
Faktúra 125/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 58.80 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 126/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 154.00 Koller Štefan, Bratislava oprava váh a závažia Detail
Faktúra 127/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 9.96 BENESTRA, s.r.o., Bratislava mesačný poplatok - internet Detail
Faktúra 128/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 66.96 Ing. Gőgh Michal - PROJEKT-MARKET, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 129/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 43.56 Tashy Agrotrade s.r.o., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 130/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 147.01 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 131/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 132.00 Obecné služby Ohrady s.r.o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 132/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 81.13 Alžbeta Szokolová - TRILAK, Dunajská Streda maliarsky materiál Detail
Faktúra 133/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 134/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 64.20 Valeur, s.r.o., Dunajská Streda tlačiarenské služby Detail
Faktúra 135/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 33.80 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 136/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 44.54 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 137/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 360.91 Nitrazdroj a.s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 138/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 93.30 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 139/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 27.53 Danubia a.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 140/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 245.58 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava kancelárske potreby Detail
Faktúra 141/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 48.92 Milan Letovanec - LEMAX, Trnava kancelárske potreby Detail
Faktúra 142/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 60.00 Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 143/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 136.53 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 144/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 3.74 Danubia a.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 145/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 14.27 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 146/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 108.00 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina zbierka zákonov Detail
Faktúra 147/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 54.46 Pavel Egri Bistro Royal - Pekáreň Jahodná, Dunajská Streda pekárenské výrobky Detail
Faktúra 148/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 10.80 INTA, s.r.o., Trenčín odber kuchynského odpadu Detail
Faktúra 149/16
(Faktúra prijatá)
22.03.2016 15.36 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 87/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 4.00 TEDI s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 88/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 25.82 Adecor, s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 89/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 10.49 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 90/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 37.42 URITEST s.r.o. - HOBBI, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 91/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 2.05 SEMEX CENTRUM, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 92/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 5.49 Petra Búsová - PAPIERNICTVO, Dunajská Streda dátumovka Detail
Faktúra 93/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 9.58 BARAPON s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 94/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 6.60 AGROPOTREBY K&B, spol.s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 95/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 22.00 PRIVAT S.P. - Nagy Karol, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 96/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 9.37 Alza.sk s.r.o., Bratislava rýchlovarná kanvica Detail
Faktúra 97/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 26.10 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 98/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 17.97 LIDL SR, v.o.s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 99/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 12.50 ORBIE Slovakia, s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 100/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 8.00 AGROPOTREBY K&B, spol.s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 101/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 5.01 Ivan Bugár - Plynospotrebiče, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 102/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 10.40 Ivan Bugár - Plynospotrebiče, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 103/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 2.00 RODO Slovakia s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 104/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 28.85 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 105/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 41.67 Národná Diaľničná Spoločnosť, Bratislava diaľničná známka Detail
Faktúra 106/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 2.75 BARAPON s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 107/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 12.00 BARAPON s.r.o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 108/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 9.52 MOL NYRT. , Maďarsko - Budapest diaľničná známka Detail
Faktúra 109/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 19.89 Kaufland SR v.o.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 110/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 10.89 BILLA, s.r.o., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 111/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 51.68 SLOVNAFT, a.s., Bratislava benzín - TP 95 Detail
Faktúra 112/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 16.36 SLOVNAFT, a.s., Bratislava benzín - TP 95 Detail
Faktúra 113/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2016 12.00 SLOVNAFT, a.s., Bratislava diaľničná známka Detail
Faktúra 62/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 58.80 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 63/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 203.70 Obecné služby Ohrady s.r.o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 64/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 189.59 Alžbeta Szokolová - TRILAK, Matúškovo maliarsky materiál Detail
Faktúra 65/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 33.00 SANET, Bratislava SANET - členský poplatok Detail
Faktúra 66/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 60.00 Bíróová Mária, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 67/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 43.56 Tashy Agrotrade s.r.o., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 68/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 60.78 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 69/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 24.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 70/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 298.16 Nitrazdroj a.s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 71/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 10.80 INTA, s.r.o., Trenčín odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra 72/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 104.02 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina predplatné Detail
Faktúra 73/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 120.00 Petit Press, a.s., Bratislava inzercia Detail
Faktúra 74/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 58.55 Alza.cz a.s., Praha wifi router - TP LINK Detail
Faktúra 75/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 140.04 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 76/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 36.88 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 77/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 1.80 Slovak Telekom, a.s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 78/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 79/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 90.74 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 80/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 11.86 Pavel Egri Bistro Royal - Pekáreň Jahodná, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 81/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 63.00 Pavel Egri Bistro Royal - Pekáreň Jahodná, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 82/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 36.00 Kőszegi František, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 83/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 273.20 Nitrazdroj a.s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 84/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 120.72 Fejes Otto a Syn s.r.o., Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 85/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 150.00 Sanet, Bratislava služby počítačovej siete SANET Detail
Faktúra 86/16
(Faktúra prijatá)
02.03.2016 351.84 Zerda-Podunajsko družstvo, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 50/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 184.53 Bugár - Priemyselný tovar, Dunajská Streda inštalaterský materiál Detail
Faktúra 51/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 52/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 458.46 Müszako Könyvkiadó, Piliscsév, Maďarsko odborná litertatúra Detail
Faktúra 53/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 698.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 54/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 55/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 13532.09 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 56/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 12.30 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 57/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 461.94 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 58/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 894.29 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrická energia Detail
Faktúra 59/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 383.99 Szega Books, Kft., Pécs, Maďarsko odborná literatúra Detail
Faktúra 60/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 66.96 Projekt-Market, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 61/16
(Faktúra prijatá)
22.02.2016 65.01 Wolters Kluwer s. r. o. , Bratislava predplatné Detail
Faktúra 23/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 96.24 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 24/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 72.00 MEDIAIMPRESS, s. r. o., Galanta inzerát Detail
Faktúra 25/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 7.20 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 26/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 36.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 27/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 98.11 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 28/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 191.06 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 29/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 42.36 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 30/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 48.80 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 31/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 62.19 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 32/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 12.46 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 33/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 65.11 PRAKTIK TEXTIL s. r. o., Trnava dekoračné látky Detail
Faktúra 34/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 48.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 35/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 83.64 CANTON spol s r. o., Veľký Meder oprava stroja Detail
Faktúra 36/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 54.00 Slovenská pošta, Dunajská Streda prenájom P. O. BOX Detail
Faktúra 37/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 4.00 Richard Kalamar, Dunajská Streda klučová služba Detail
Faktúra 38/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 5.70 Richard Kalamar, Dunajská Streda klúčová služba Detail
Faktúra 39/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 20.64 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 40/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 0.50 Municipal Real Estate, Dunajská Streda parkovanie Detail
Faktúra 41/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 10.22 Penta Rhei, s. r. o., Veľký Meder odborná literatúra Detail
Faktúra 42/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 9.60 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 43/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 53.70 Datacomp, s.r.o., Košice wifi adapter Detail
Faktúra 44/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 2.95 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 45/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 1.90 Bugár - Priemyselný tovar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 46/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 4.98 Lidl SR, v. o. s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 47/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 26.24 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 48/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 26.80 OFFICETECH - Aranyossy, Dunajská Streda toner Detail
Faktúra 49/16
(Faktúra prijatá)
09.02.2016 14.59 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 1/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 71.14 Pekáreň Jahodná, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 2/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 8.84 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 3/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 37.94 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 4/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 5/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 152.68 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 6/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 26.19 Pekáreň Jahodná, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 7/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava DomaPlus Detail
Faktúra 8/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrická energia Detail
Faktúra 9/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 49.50 AJFA+AVIS, s. r. o., Žilina predplatné Detail
Faktúra 10/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 455.60 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 11/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 154.50 STIEFEL EUROCART,s. r. o., Bratislava učebné pomôcky Detail
Faktúra 12/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 186.91 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 13/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra 14/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 83.16 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 15/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 60.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 16/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 274.59 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 17/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 2600.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder náradsie pre odborný výcvik Detail
Faktúra 18/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 1343.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder závitníky,pištol lepiaca, pištol spajkovacia Detail
Faktúra 19/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 1668.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder maliarské náradie Detail
Faktúra 20/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 1800.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder stolárske prístroje Detail
Faktúra 21/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 98.80 VISION Tech, s. r. o., Nitrianske Pravno tonery Detail
Faktúra 22/16
(Faktúra prijatá)
20.01.2016 720.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 759/15
(Faktúra prijatá)
14.01.2016 1100.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder hoblík falcovací, pištol teplovzdušná Detail
Faktúra 760/15
(Faktúra prijatá)
14.01.2016 3530.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder vrtačky,brúsky, frézky, píly Detail
Faktúra 761/15
(Faktúra prijatá)
14.01.2016 1800.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder maliarské náradie Detail
Faktúra 762/15
(Faktúra prijatá)
14.01.2016 2000.00 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder stolárské náradie Detail
Faktúra 728/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 60.00 TESCO STORES SR, a.s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 729/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 12.94 Kovoplast, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 7530/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 23.20 Anikó Lászlóová, Dunajská Streda občerstvenie Detail
Faktúra 731/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 4.77 Vidor Szabó - PRIMAX, Veľké Dvorníky spotrebný materiál Detail
Faktúra 732/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 0.20 Municipal Real Estate, Dunajská Streda parkovanie Detail
Faktúra 733/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 9.25 TEDi Batriebs, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 734/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 60.01 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 735/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 17.50 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 spotrebný materiál Detail
Faktúra 736/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 65.00 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 737/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 1.00 Richard Kalamar, Dunajská Streda klúčová služba Detail
Faktúra 738/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 20.80 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 739/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 26.02 Papierníctvo - Petra Búsová, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 740/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 87.00 Elektrocentrum - Károlyi, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 741/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 15.44 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 742/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 1.32 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 spotrebný materiál Detail
Faktúra 743/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 70.20 Papier Charlie, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 744/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 11.25 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 745/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 16.40 Datacomp, s.r.o., Košice spotrebný materiál Detail
Faktúra 746/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 16.00 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 747/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 31.60 Papier Charlie, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 748/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 90.00 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné známky Detail
Faktúra 750/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 21.00 Földes Imrich, Zemianska Olča potraviny Detail
Faktúra 751/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 4.08 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 752/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 2.80 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 753/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 27.29 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 754/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 10.19 ENTO železiarstvo, s. r. o., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 755/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 3.83 NAY Elektrodom, a. s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 756/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 2.00 RODO SLOVAKIA, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 757/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 17.81 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 758/15
(Faktúra prijatá)
13.01.2016 19.03 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 727/15
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 39.60 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 713/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 127.80 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 714/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 69.48 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 715/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 107.62 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 716/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 33.60 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 717/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 218.31 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 718/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 14.70 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 719/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 92.40 EURO-KER, s.r.o., Dunajská Streda OV materiál Detail
Faktúra 720/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 10.56 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 721/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 200.00 FIT servis - Ivan Galovič, Zlaté Moravce revízia telocvičného zariadenia Detail
Faktúra 722/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 74.83 Pekáreň Jahodná, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 723/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 14.70 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 724/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 265.94 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 725/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 192.79 Autoservis Béhr, s. r. o., Dunajská Streda kontrola motorového vozidla Detail
Faktúra 726/15
(Faktúra prijatá)
29.12.2015 77.85 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 701/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 66.83 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 702/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 137.99 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 703/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 184.08 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 704/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 31.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 705/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 764.80 TRILAK, Matuškovo 835 OV materiál Detail
Faktúra 706/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 122.53 EKOM PLUS, s. r. o., Dunajská Streda oprava vonkajšieho osvetlenia Detail
Faktúra 707/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 3.70 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 708/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 37.89 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 709
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 710/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 711/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 16.80 CANTON spol s r. o., Veľký Meder oprava kopírovacieho stroja Detail
Faktúra 712/15
(Faktúra prijatá)
21.12.2015 354.18 BKB -Centrum, Viktor Kocsis, Ohrady OV materiál Detail
Faktúra 684/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra 685/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky slzžby PO Detail
Faktúra 686/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 71.28 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potreaviny Detail
Faktúra 687/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 688/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 689/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 889.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 690/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 154.00 Alexander Varga - automechanik, Dunajská Streda oprava auta Detail
Faktúra 691/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 62.33 Pavol Egri, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 692/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 122.52 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 693/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 42.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 694/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 192.58 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 695/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 696/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava DomaPlus Detail
Faktúra 697/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 242.55 Eugen Tatár - EVO, Dunajská Streda revízia Detail
Faktúra 698/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 9210.43 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 699/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 160.96 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 700/15
(Faktúra prijatá)
10.12.2015 99.70 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 671/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 6.68 DANERING s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 672/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 15.40 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 673/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 23.62 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 674/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 4.00 TEDi Batriebs, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 675/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 8.03 Kaufland, Dunajská Streda potreaviny Detail
Faktúra 676/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 4.15 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 677/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 23.11 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 678/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 20.00 Földes Imrich, Zemianska Olča potraviny Detail
Faktúra 679/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 18.52 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 680/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 5195.95 Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Dunajská Streda vodné a stočné Detail
Faktúra 681/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 358.00 Petit Press, a. s., Bratislava predplatné Detail
Faktúra 657/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 26.20 Datacomp, s.r.o., Košice spotrebný materiál Detail
Faktúra 658/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 5.50 Alžbeta Vargová, Michal na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 682/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 534.67 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 659/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 5.46 COOP Jednota, spotr. družstvo, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 683/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 86.27 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 660/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 80.00 Florbalový klub, RUMBA, Dunajská Streda prenájom Detail
Faktúra 661/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 2.50 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebvný materiál Detail
Faktúra 662/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 21.00 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 663/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 3.00 TEDi Batriebs, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 664/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 13.74 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 665/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 3.10 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 666/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 1078.00 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 667/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 28.51 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 668/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 12.50 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 669/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 35.07 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 670/15
(Faktúra prijatá)
04.12.2015 0.20 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 728/15
(Faktúra prijatá)
02.12.2015 10.89 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 645/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 632.64 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 646/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 84.91 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 647/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 521.32 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 648/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 309.91 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 649/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 322.35 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 650/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odvoz kuchynského odpadu Detail
Faktúra 651/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 31.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 652/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 21.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 653/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 95.99 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 654/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 150.00 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Bratislava SANET Detail
Faktúra 655/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 211.66 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 656/15
(Faktúra prijatá)
30.11.2015 45.00 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 614/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 615/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 228.66 Alexander Varga - automechanik, Dunajská Streda oprava motorového vozidla Detail
Faktúra 616/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 617/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 412.49 S.K. GLASS - Sipos Karol, Dunajská Streda kuchynské vybavenie Detail
Faktúra 618/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 754.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 619/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 385.00 ALSIM, s. r. o., Hronský Beňadik plechový garáž Detail
Faktúra 620/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 79.20 ŠEVT a. s., Banská Bystrica školské tlačivá Detail
Faktúra 621/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 252.50 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 622/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 5963.71 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 623/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 8.47 Pavol Egri, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 624/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 625/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 626/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 51.48 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 627/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 628/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 294.06 DANERING s. r. o., Dunajská Streda rezivo Detail
Faktúra 629/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 101.02 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 630/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 31.60 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 631/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 1054.70 Edenred Slovakia, s. r. o., Bratislava stravné poukažky Detail
Faktúra 632/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 102.01 Pavol Egri, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 633/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 167.21 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 634/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 46.20 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 635/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 97.85 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 636/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 87.22 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 637/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 74.24 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 638/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 206.29 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 639/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 10.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 640/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 278.54 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 641/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 35.90 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 642/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 3.08 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 643/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 105.80 NAY Elektrodom, a. s., Dunajská Streda kuchynské zariadenie Detail
Faktúra 613/15
(Faktúra prijatá)
13.11.2015 110.88 Projekt-Market, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 604/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 19.78 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 605/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 3.90 ŠEVT a. s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 606/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 19.90 Lidl SR, v. o. s., Dunajská Streda OV materiál Detail
Faktúra 607/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 0.20 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 608/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 2.94 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 609/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 0.50 Municipal Real Estate, Dunajská Streda parkovanie Detail
Faktúra 610/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 61.56 Dunajnet, s. r. o., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 611/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 31.49 Slovnaft, a. s., Dunajská Streda pohonné látky Detail
Faktúra 612/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 22.61 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 589/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 466.14 Ladislav Kiss, Malé Dvorníky tlač propagačného materiálu Detail
Faktúra 590/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 170.00 SAD Dunajská Streda, a. s., Dunajská Streda preprava osôb Detail
Faktúra 591/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 54.00 BRIMAK s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 592/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 67.59 Zdravé ovocie, s. r. o., Trnava potraviny Detail
Faktúra 593/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 542.41 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 594/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 333.66 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 595/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 75.20 Valeur s r. o., Dunajská Streda tlačiarenské služby Detail
Faktúra 596/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 19.24 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 597/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 0.20 Mesto Trnava, Trnava parkovanie Detail
Faktúra 598/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 16.65 Panta Rhei, s. r. o., Veľký Meder spotrebný materiál Detail
Faktúra 599/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 1.93 Elektrocentrum - Károlyi, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 600/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 17.76 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 601/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 35.86 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 602/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 1.48 Anikó Lászlóová, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 603/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2015 21.00 Földes Imrich, Zemianska Olča potraviny Detail
Faktúra 568/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 43.20 IVCSO spol. s r. o., Dunajská Streda školenie Detail
Faktúra 569/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 160.30 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 570/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 98.83 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 571/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 269.26 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 572/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 331.00 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 573/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 15.30 Lilium Aurum, s. r. o., Dunajská Streda predplatné Detail
Faktúra 574/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 25.98 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 575/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 25.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 576/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 6.30 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 577/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 254.58 SCHETELIG CE, s. r. o., Vlčany OV materiál Detail
Faktúra 578/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 145.34 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 579/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 31.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 580/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 414.97 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 OV materiál Detail
Faktúra 581/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 994.60 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder tonery Detail
Faktúra 582/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 393.10 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder spotrebný materiál Detail
Faktúra 583/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 120.00 Petit Press, a. s., Bratislava inzerát Detail
Faktúra 584/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 31.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 585/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 181.90 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 586/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 24.11 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 587/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 33.60 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 588/15
(Faktúra prijatá)
23.10.2015 142.49 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 550/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 107.71 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 551/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 190.61 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 552/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 386.38 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 553/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 456.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 554/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 555/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 2281.21 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 556/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 35.31 Wolters Kluwer s. r. o. , Bratislava predplatné Detail
Faktúra 557/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 20.03 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 558/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 559/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 47.52 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 560/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 57.60 IVCSO spol. s r. o., Dunajská Streda BOZP školenie Detail
Faktúra 561/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 42.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 562/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 563/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 129.10 SCHETELIG CE, s. r. o., Vlčany OV materiál Detail
Faktúra 564/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava DomaPlus Detail
Faktúra 565/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 242.66 PRAKTIK TEXTIL s. r. o., Trnava záclony Detail
Faktúra 566/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odvoz kuch. odpadu Detail
Faktúra 567/15
(Faktúra prijatá)
22.10.2015 81.60 JOKERMEDIA, s. r. o., Dunajská Streda digitalizácia učebníc Detail
Faktúra 535/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 32.68 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 536/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 13.99 Petit Press, a. s., Bratislava inzerát Detail
Faktúra 537/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 12.64 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 538/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 20.00 Földes Imrich, Zemianska Olča potraviny Detail
Faktúra 539/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 8.82 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 540/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 1.60 SANDRIC, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný matertiál Detail
Faktúra 541/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 11.78 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 542/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 46.07 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 543/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 30.17 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 544/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 5.99 Potraviny - Baranyai, s. r. o, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 545/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 65.88 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 546/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 31.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 547/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 432.49 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 548/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 98.58 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 549/15
(Faktúra prijatá)
12.10.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 524/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 5.40 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 525/2015
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 70.20 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštové známky Detail
Faktúra 526/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 10.00 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 527/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 27.42 TESCO STORES SR, a.s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 528/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 34.72 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 529/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 1.99 Chemspol, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 530/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 27.00 BRIMAK s. r. o.d, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 531/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 0.50 Municipal Real Estate, Dunajská Streda parkovanie Detail
Faktúra 532/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 13.49 VISION Tech, s. r. o., Nitrianske Pravno spotrebný materiál Detail
Faktúra 533/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 34.02 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 534/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 0.40 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 523/15
(Faktúra prijatá)
05.10.2015 92.30 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava učebnice Detail
Faktúra 500/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky službyPO Detail
Faktúra 501/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 146.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 502/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 2281.21 Veolia, a. s., Bratislava dodávka tepla Detail
Faktúra 503/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 54.22 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 504/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 244.30 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 505/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 544.34 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 506/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 507/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 508/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 509/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 510/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 151.68 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 511/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 10.79 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 512/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 36.92 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 513/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 340.05 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 514/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 5.39 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 515/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 22.52 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 516/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 66.96 Projekt-Market, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 517/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 110.69 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 518/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 84.01 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 519/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 52.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 520/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 371.40 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 OV materiál Detail
Faktúra 521/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 13.00 PORADCA s. r. o., Žilina odborná literatúra Detail
Faktúra 522/15
(Faktúra prijatá)
24.09.2015 12.52 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 488/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 11.89 BANCHEM s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 489/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 18.44 DIEGO, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 490/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 12.00 Kovoplast, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 491/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 0.50 SANDRIC, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 492/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 2.49 Lidl SR, v. o. s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 493/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 2.00 Richard Kalamar, Dunajská Streda klúčová služba Detail
Faktúra 494/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 4.47 Hypernova, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 495/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 20.85 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 496/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 9.62 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 497/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 7.97 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 498/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 62.48 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 499/15
(Faktúra prijatá)
03.09.2015 3.00 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 478/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 479/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 423.30 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 480/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 10.19 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 481/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 88.22 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 482/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 74.21 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 483/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 68.78 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 484/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 5.68 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 485/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 8.17 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 486/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 5.68 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 487/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 60.00 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 464/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 150.00 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Bratislava SANET Detail
Faktúra 465/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 33.00 Kirko, s. r. o., Bratislava florbalové loptičky Detail
Faktúra 466/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 151.07 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 467/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 13.21 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 468/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 29.27 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 469/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 464.88 Eugen Tatár - EVO, Dunajská Streda revízia el. spotrebičov Detail
Faktúra 470/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 471/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 19.80 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 472/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava DomaPlus Detail
Faktúra 473/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 2281.21 Veolia, a. s., Bratislava dodávka tepla Detail
Faktúra 474/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 26.40 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 475/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 71.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 476/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 477/15
(Faktúra prijatá)
02.09.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 462/15
(Faktúra prijatá)
10.08.2015 50.18 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 463/15
(Faktúra prijatá)
10.08.2015 89.12 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 455/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 19.90 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 spotrebný materiál Detail
Faktúra 456/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 12.80 Papier Charlie, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 457/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 1.70 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 458/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 14.91 Slovnaft, a. s., Dunajská Streda pohonné látky Detail
Faktúra 459/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 26.31 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 460/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 5.00 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 461/15
(Faktúra prijatá)
04.08.2015 39.11 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 451/15
(Faktúra prijatá)
03.08.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odber kuch. odpadu Detail
Faktúra 452/15
(Faktúra prijatá)
03.08.2015 375.00 SAD Dunajská Streda, a. s., Dunajská Streda preprava osôb Detail
Faktúra 453/15
(Faktúra prijatá)
03.08.2015 7.21 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 454/15
(Faktúra prijatá)
03.08.2015 33.76 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 431/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 43.56 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 432/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 46.20 DANERING s. r. o., Dunajská Streda OV materiál Detail
Faktúra 433/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 434/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 435/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 157.00 ŠEVT a. s., Bratislava školské tlačivá Detail
Faktúra 436/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 2436.88 Edenred Slovakia, s. r. o., Bratislava stravné poukažky Detail
Faktúra 437/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odber kuch. odpadsu Detail
Faktúra 438/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 7.88 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 439/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 901.10 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 440/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 56.24 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 441/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 116.14 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 442/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 22.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 443/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 84.67 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 444/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 10.68 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 445/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 6.64 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 446/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 124.15 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 447/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 91.60 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 448/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 167.04 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 449/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 13.70 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 450/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 21.92 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 423/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 350.00 Tibor Józsa, Padáň Odstránenie závad po revízii Detail
Faktúra 423/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 350.00 Tibor Józsa, Padáň odstránenie závad po revízii Detail
Faktúra 424/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrina Detail
Faktúra 425/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 71.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 426/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 443.44 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 427/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 428/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 26.28 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 429/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 453.75 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 430/15
(Faktúra prijatá)
17.07.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 417/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 45.43 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 418/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 9.70 Richard Kalamar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 419/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 21.40 Richard Kalamar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 420/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 14.12 Slovnaft, a. s., Bratislava benzín do kosačky Detail
Faktúra 421/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 51.91 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 422/15
(Faktúra prijatá)
06.07.2015 11.42 TERNO Group k. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 403/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 22.80 SERMAN PLUS, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 402/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 0.20 Mesto Trnava, Trnava parkovanie Detail
Faktúra 401/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 6.50 AUTO-MOTOR-COLOR, Veľký Meder spotrebný materiál Detail
Faktúra 404/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 9.90 Slovenská pošta, Dunajská Streda auto lekárnička Detail
Faktúra 405/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 67.50 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštové známky Detail
Faktúra 406/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 26.73 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 407/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 4.30 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 408/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 26.50 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 409/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 1.77 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 410/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 34.20 SERMAN PLUS, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 412/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 15.10 ASSI Computer, Dunajská Streda pečiatka Detail
Faktúra 413/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 11.01 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 414/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 7.49 Slovenská pošta, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 415/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 0.15 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 416/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 0.25 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 365/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 176.09 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 366/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 655.10 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder kacelárske potreby Detail
Faktúra 367/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 380.20 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder OV materiál Detail
Faktúra 368/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 102.00 MEDIAIMPRESS, s. r. o., Galanta inzerát Detail
Faktúra 369/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odber kuchynského odpadu Detail
Faktúra 370/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 29.40 PORADCA s. r. o., Žilina predplatné Detail
Faktúra 371/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 24.75 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 372/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 73.78 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 373/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 998.84 BANCHEM s. r. o., Dunajská Streda čistiace potreby Detail
Faktúra 374/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 119.10 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 375/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 116.36 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 376/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 24.75 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 377/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 63.36 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 378/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 38.09 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 379/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 25.03 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 380/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 33.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 381/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 51.73 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 382/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 51.40 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 383/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 47.40 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 384/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 11.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 385/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 15.55 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 386/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 64.00 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 387/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 167.70 DUAL BP, s. r. o., Bratislava pracovná odev a obuv Detail
Faktúra 388/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 580.75 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 OV materiál Detail
Faktúra 389/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 85.10 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 390/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 7.01 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 391/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 14.50 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 411/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 9.20 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 392/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 22.27 bauMax SR, s. r. o., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 393/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 22.80 SERMAN PLUS, s. r. o., Dunajská Streda OV materiál Detail
Faktúra 394/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 4.83 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 395/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 17.00 Panta Rhei, s. r. o., Dunajská Streda učebnica Detail
Faktúra 396/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 4.00 Municipal Real Estate, Dunajská Streda prenájom Detail
Faktúra 397/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 13.44 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 398/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 9.03 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 399/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 3.85 BANCHEM s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 400/15
(Faktúra prijatá)
01.07.2015 19.42 Ivan Bugár - plynospotrebiče, Ohrady spotrebný materiál Detail
Faktúra 356/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 453.13 Eugen Tatár - EVO, Dunajská Streda oprava kuchynských spotrebičov Detail
Faktúra 357/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 218.12 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 358/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 43.51 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 359/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 29.84 TELEKOM, Bratislava služby za mobil Detail
Faktúra 360/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 5.98 TELEKOM, Bratislava služby mobilného operátora Detail
Faktúra 361/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 362/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 72.00 PORADCA Podnikateľa, Žilina predplatné Detail
Faktúra 363/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 18.77 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 364/15
(Faktúra prijatá)
15.06.2015 147.60 BKB -Centrum, Viktor Kocsis, Ohrady OV materiál Detail
Faktúra 323/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 30.00 j2-net, Stará Ĺubovňa zverejnenie dokumentov Detail
Faktúra 324/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 352.85 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 325/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 930.00 MAGNA E. A., s. r. o., Piešťany elektrická energia Detail
Faktúra 326/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 76.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 327/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 75.24 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 328/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 329/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 142.29 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 330/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 106.62 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 331/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 388.40 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 332/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 81.10 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 333/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 9.90 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 334/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 269.66 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 335/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 349.39 PARADISO Slovakia, s.r.o., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 336/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 4.13 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 337/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 17.50 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 338/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 57.75 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 339/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 248.52 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 340/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 160.81 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 341/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 29.16 Websupport, s. r. o., Bratislava webové miesto Detail
Faktúra 342/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 343/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 23.78 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 344/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 2281.21 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 345/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 346/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 235.14 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 347/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 34.92 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 348/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 207.24 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 349/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 141.85 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 350/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 18.92 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 351/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 324.41 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 352/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 240.16 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 353/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 104.46 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 354/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 798.50 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 355/15
(Faktúra prijatá)
05.06.2015 5266.68 Zs. vodárenská spoločnosť, a. s., Dunajská Streda vodné a stočné Detail
Faktúra 307/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 2.64 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 308/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 21.66 Bugár - Priemyselný tovar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 309/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 8.40 Bugár - Priemyselný tovar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 310/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 30.62 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 311/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 22.82 Bugár - Priemyselný tovar, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 312/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 17.10 SERMAN PLUS, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 313/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 17.75 ADK MEDIA, s. r. o., Nemšova spotrebný materiál Detail
Faktúra 314/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 16.74 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 315/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 6.48 TESCO STORES SR, a.s., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 316/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 0.15 Slovenská pošta, Dunajská Streda poštovné Detail
Faktúra 317/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 11.07 NAY Elektrodom, a. s., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 318/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 21.33 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 319/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 12.06 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 320/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 10.44 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 321/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 28.61 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 322/15
(Faktúra prijatá)
04.06.2015 14.18 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 299/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 150.00 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Bratislava SANET Detail
Faktúra 300/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 60.00 Petit Press, a. s., Bratislava inzercia Detail
Faktúra 301/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 52.08 Projekt-Market, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 302/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 33.79 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 303/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 24.75 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 304/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 66.32 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 305/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 32.40 CANTON spol s r. o., Veľký Meder údržba kopír. stroja Detail
Faktúra 306/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 996.77 BANCHEM s. r. o., Dunajská Streda drogistický tovar Detail
Faktúra 281/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 173.52 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 282/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 12.52 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 283/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 100.98 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 284/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 75.60 Projekt-Market, Kolárovo potraviny Detail
Faktúra 285/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 86.40 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 286/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 16.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 287/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 298.24 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 288/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 167.45 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 289/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 23.34 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 290/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 56.46 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 291/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 13.20 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 292/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 156.91 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 293/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 8.46 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 294/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 6.06 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 295/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 19.68 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 296/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 14.03 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 297/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 24.75 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 298/15
(Faktúra prijatá)
03.06.2015 133.58 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 257/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 258/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 259/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 39.04 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 260/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 8.25 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 10/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 182.00 SPP, a. s., Bratislava zemný plyn Detail
Faktúra 262/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 59.40 TASHY AGROTRADE, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 263/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 16.50 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 264/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 8.46 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 265/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 312.05 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 266/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 154.66 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 267/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 21.04 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 268/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 7.40 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 269/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 79.64 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 270/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 231.70 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 271/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 607.40 Obecné služby Ohrady, s. r. o., Ohrady pranie Detail
Faktúra 272/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 39.46 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 273/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma Plus Detail
Faktúra 274/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 275/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odber kuchynského odpadu Detail
Faktúra 276/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 5559.56 Veolia, a. s., Bratislava tepelná energia Detail
Faktúra 277/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 8.08 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 278/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 37.26 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby mobilnej siete Detail
Faktúra 279/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 17.50 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 280/15
(Faktúra prijatá)
12.05.2015 155.98 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 254/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 10.44 Allianz, Dunajská Streda poistné Detail
Faktúra 255/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 10.23 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 256/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 51.70 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 232/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 1.19 BILLA s. r. o., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 233/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 6.96 Tímea Kucsorová, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 234/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 6.50 Detel spol. s r. o., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 235/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 10.00 Národný ústav ceož. vzdel., Bratislava odborný seminár Detail
Faktúra 236/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 48.82 Detel spol. s r. o., Bratislava OV materiál Detail
Faktúra 237/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 22.90 OFFICETECH - Aranyossy, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 238/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 0.55 PEMAS Plus, s.r.o., Dunajská Streda spotrewbný materiál Detail
Faktúra 239/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 4.60 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 240/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 16.00 Zoltán Varga, Dunajská Streda výmena kolies Detail
Faktúra 241/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 0.50 Municipal Real Estate, Dunajská Streda parkovné Detail
Faktúra 242/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 19.70 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 243/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 1.47 AGROTRADE, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 244/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 2.64 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 245/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 8.82 COOP Jednota, spotr. družstvo, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 246/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 3.20 Agropotreby, s. r. o., Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 247/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 16.05 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 248/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 10.51 MEDOL. s. r. o., Dunajská Streda spotrebný matewriál Detail
Faktúra 249/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 5.80 Lekáreň Viktoria, Dunajská Streda spotrebný materiál Detail
Faktúra 250/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 10.00 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava dobitie easy karty Detail
Faktúra 251/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 54.95 Kaufland, Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 252/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 20.46 Slovnaft, a. s., Bratislava pohonné látky Detail
Faktúra 253/15
(Faktúra prijatá)
07.05.2015 13.92 Allianz, Dunajská Streda poistné Detail
Faktúra 208/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 16.27 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 209/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 2.88 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 210/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 113.78 Alexander Varga - automechanik, Dunajská Streda oprava automobilu Detail
Faktúra 211/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 35.20 Valeur s r. o., Dunajská Streda tlačiarenské služby Detail
Faktúra 212/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 6.34 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 213/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 0.00 ŠEVT a. s., Bratislava spotrebný materiál Detail
Faktúra 214/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 85.82 TTSK, Trnava telefónne poplatky Detail
Faktúra 215/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 162.17 DEÁK, s. r. o., Veľká Mača 1122 potraviny Detail
Faktúra 216/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 65.09 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 217/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 22.52 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 218/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 2.88 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 219/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 3.66 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potraviny Detail
Faktúra 220/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 24.75 František Kőszegi, Jahodná potreaviny Detail
Faktúra 221/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 234.90 Juraj Bugár - BIT, Veľký Meder grafická karta Detail
Faktúra 222/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 13.20 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 223/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 33.00 František Kőszegi, Jahodná potraviny Detail
Faktúra 224/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 414.27 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 225/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 112.08 ZERDA-PODUNAJSKO, Veľký Meder potraviny Detail
Faktúra 226/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 82.30 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 227/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 175.88 Nitrazdroj, a. s., Nitra potraviny Detail
Faktúra 228/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 21.60 INTA, s. r. o., Trenčín odber kuchynského odpadu Detail
Faktúra 229/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 237.48 Milan Letovanec - Lemax, Trnava kancelárske potreby Detail
Faktúra 230/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 62.15 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 231/15
(Faktúra prijatá)
29.04.2015 56.42 Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove potraviny Detail
Faktúra 175/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 59.75 Peter Lukács, Kútniky služby PO Detail
Faktúra 176/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 172.81 Szokolová Alžbeta - TRILAK, Matuškovo 835 OV materiál Detail
Faktúra 177/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 9.96 BENESTRA, s. r. o., Bratislava Doma plus Detail
Faktúra 178/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 58.80 SLOVAK TELEKOM, a. s., Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra 179/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 60.00 Mária Bíróová, Trhová Hradská služby BOZP Detail
Faktúra 180/15
(Faktúra prijatá)
14.04.2015 21.28 DANUBIA a. s., Dunajská Streda potrav