Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu Dodatok č.1
Súbor dokumentu (PDF, 1.2 MB)
Popis dokumentu Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s oppadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O34/2021
Meno partnera 1, východoslovenská OZV, s.r.o
Adresa partnera Mlynská 27, 040 01 Košice
IČO partnera 53021665
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 28.12.2020
Dátum uzavretia zmluvy
28.12.0200
Účinnosť zmluvy od
1.1.2021
Platnosť zmluvy do
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť