Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Výzva na predkladanie ponúk
Súbor dokumentu (PDF, 1.5 MB)
Popis dokumentu Výzva na predkladanie ponúk
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV 45000000-7 - Stavebné práce 45112000-5 - Výkopové práce a presun zeminy 45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce 45247112-8 - Stavebné práce na odvodňovacích kanáloch 45400000-1 - Kompletizácia (doko
Kontaktné údaje Názov: Obec Priekopa Sídlo: Obecný úrad Priekopa č. 100, 072 61 Priekopa Štatutárny zástupca: Ing. Peter Sekerák – starosta obce IČO:
Cena s DPH [EUR] 14090.47
Dátum zverejnenia 23.9.2020
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
Dátum ukončenia realizácie
Lehota podania
5.10.2020
Podmienky účasti
  Späť