Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Priekopa
Súbor dokumentu (PDF, 454 KB)
Popis dokumentu Záznam z prieskumu trhu s uvedených víťazným uchádzačom
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa
Cena s DPH [EUR] 950.00
Dátum zverejnenia 28.8.2020
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
28.8.2020
Dátum ukončenia realizácie
3.9.2020
Lehota podania
3.9.2020
Podmienky účasti
  Späť