Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Autobusové zastávky
Súbor dokumentu (PDF, 1.5 MB)
Popis dokumentu Výzva na predloženie ponúk formou prieskumu trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu autobusových zastávok
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, ocupriekopa@lekosonline.sk
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 20.8.2020
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
20.8.2020
Dátum ukončenia realizácie
28.8.2020
Lehota podania
28.8.2020
Podmienky účasti
  Späť