Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Zápisnica z otvárania ponúk
Súbor dokumentu (PDF, 373.3 KB)
Popis dokumentu Zápisnica z verejného obstarávania
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61
Cena s DPH [EUR] 6997.19
Dátum zverejnenia 28.5.2020
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
26.7.2020
Dátum ukončenia realizácie
31.8.2020
Lehota podania
Podmienky účasti
  Späť