Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu 01/2020
Popis dokumentu Výzva na predkladanie ponúk
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61 Priekopa
Cena s DPH [EUR] 6999.00
Dátum zverejnenia 7.5.2020
Miesto realizácie KD Priekopa
Dátum začatia realizácie
31.5.2020
Dátum ukončenia realizácie
1.9.2020
Lehota podania
18.5.2020
Podmienky účasti IČO
Rozpočet
Doklad o oprávnení uskutočňovať stav. práce
  Späť