Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Zápisnica
Súbor dokumentu (PDF, 438.1 KB)
Popis dokumentu Zápisnica z otvárania ponúk na výstavbu Rozhľadne v obci Priekopa
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 7.11.2019
Miesto realizácie Priekopa okres Sobrance
Dátum začatia realizácie
Dátum ukončenia realizácie
Lehota podania
Podmienky účasti
  Späť