Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu 4-CSŠ/ŠJ/2019 - rámcová dohoda
Súbor dokumentu (PDF, 231.1 KB)
Popis dokumentu Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami.
Meno partnera Zuzana Gnipová
Adresa partnera Kukučínova 597/66, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO partnera 50364812
Cena s DPH [EUR] 71449.92
Dátum zverejnenia 4.9.2019
Dátum uzavretia zmluvy
4.9.2019
Účinnosť zmluvy od
5.9.2019
Platnosť zmluvy do
4.9.2021
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť