Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu 2-CSŠ/ŠJ/2019 - Rámcová dohoda
Súbor dokumentu (PDF, 230 KB)
Popis dokumentu Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových objednávok ( ďalej len „objednávok“ ) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre školskú jedáleň kupujúceho v závislosti od požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými objednávkami.
Meno partnera HORESKO s.r.o.
Adresa partnera Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice
IČO partnera 51196603
Cena s DPH [EUR] 38194.76
Dátum zverejnenia 4.9.2019
Dátum uzavretia zmluvy
4.9.2019
Účinnosť zmluvy od
5.9.2019
Platnosť zmluvy do
4.9.2021
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť