Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu MŠVVaŠ SR/Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2019 / Príručka
Súbor dokumentu (PDF, 2.9 MB)
Popis dokumentu Príručka pre prijímateľa
Meno partnera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Adresa partnera Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO partnera 00164381
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 3.7.2019
Dátum uzavretia zmluvy
21.6.2019
Účinnosť zmluvy od
4.7.2019
Platnosť zmluvy do
Odkaz na súvisiacu zmluvu MŠVVaŠ SR/Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2019
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť