Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Súbor dokumentu (PDF, 236.9 KB)
Popis dokumentu audit individuálnej účtovnej závierky obce, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a overenie výročnej správy za rok 2017
Meno partnera Ing. Dáša Polončáková
Adresa partnera Juhoslovanská 5, 040 13 Košice
IČO partnera
Cena s DPH [EUR] 600.00
Dátum zverejnenia 2.11.2018
Dátum uzavretia zmluvy
2.11.2018
Účinnosť zmluvy od
2.11.2018
Účinnosť zmluvy do
31.12.2018
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť