Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Súbor dokumentu (PDF, 344.6 KB)
Popis dokumentu realizácia činností prostredníctvom menších obecných služieb
Meno partnera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Adresa partnera Staničné námestie č. 9, 041 02 Košice
IČO partnera 30794536
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 31.1.2018
Dátum uzavretia zmluvy
31.1.2018
Účinnosť zmluvy od
1.4.2018
Účinnosť zmluvy do
31.3.2019
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť